Preventivni pregledi hrvatskih branitelja u našičkoj bolnici nastavljeni unatoč Covid pandemiji
03/05/2021


U zadnje tri godine provode se sistematski pregledi branitelja u bolnicama zahvaljujući ministarstvu hrvatskih branitelja i ministarstvu zdravstva. Do sada je u bolnici u Našicama pregledano gotovo 2500 branitelja, a pregledi su nastavljeni, unatoč Covid pandemiji, koja i dalje traje.

Zahvaljujemo svim liječnicima i ostalim zaposlenicima, koji uz svoje redovne zadatke, uspiju obaviti i ovaj plemeniti posao, a posebno koordinatorici za preglede branitelja doktorici Ljiljani Hodak, inače sudionici Domovinskog rata sa činom poručnice.

Pregledi obuhvaćaju dijagnostičku obradu te specijalističke preglede,a svrha je rano otkrivanje te eventualna dodatna dijagnostika i liječenje raznih malignih, kardiovaskularnih te ostalih bolesti koje predstavljaju ugrozu za populaciju branitelja. Činjenica je da 7-10 branitelja umire svakodnevno,a prosječna dob življenja hrvatskih branitelja je tek oko 50 godina. Tu činjenicu nikako ne smijemo zanemariti i sa pregledima svakako treba nastaviti.

Pravovremenim preventivnim pregledima spašeni su mnogi životi te je sačuvana kvaliteta života naših branitelja i njihovih obitelji. Vrijedno je napomenuti da je prema Ministarstvu hrvatskih branitelja nominiran projekt vrijedan oko 950 tisuća kuna,a vezan uz prilagodbe koje omogućavaju lakše kretanje po našoj bolnici slijepih i slabovidnih te gluhih i nagluhih osoba. Opća županijska bolnica Našice je i do sada vodila računa o osobama sa invalidnošću te je jedna od rijetkih gdje su ukinute sve barijere za kretanje ,postavljena dizala i platforme, prilagođeni sanitarni čvorovi te je svaki dio bolnice dostupan neovisno o stupnju tjelesnog oštećenja.

Ravnatelj Opće županijske bolnice Našice,
Hrvoje Šimić dr.med.spec fizijatar