reklama9

Obavijesti i najave iz grada Našica

Danas je u Našicama u prostorijama gradonačelnika potpisan ugovor između Hrvatskih voda i Našičkog vodovoda d.o.o. o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Našice. Ugovor je od strane Hrvatskih voda već prije potpisao generalni direktor mr. sc. Ivica Plišć, dok je danas za Našički vodovod d.o.o. potpisao direktor Oto Dudjak, a u prisustvu gradonačelnika Krešimira Žagara. Radi se o sufinanciranju u iznosu od 880.000 kuna od kojih 80% (704.000 kn) osiguravaju Hrvatske vode dok 20% (176.000 kn) osigurava investitor Našički vodovod.

 „Potpisali smo ugovor u vrijednosti od 880 tisuća kuna, a radi se o aglomeracije Našica, točnije o dovršetku izgradnje kanalizacije Zoljan. Dakle, s ovim sredstvima ćemo napokon završiti radove na kanalizaciji Zoljan, a da li će to biti već i ove godine ovisiti će isključivo o vremenskim uvjetima. Osobno sam uvjeren da ćemo ove godine radove dovršiti, dok tehnički pregled možemo očekivati početkom slijedeće godine. Vrlo sam zadovoljan jer će se ovim potezom napokon stanovnici Zoljana moći priključiti na kanalizacijsku mrežu, što je bila dugogodišnja boljka do sada. Naselje Zoljan je jedino naselje koje do sada nije bilo uključeno u ovu našu mrežu, pa je sa ovim potezom i taj dio završen. Moram naglasiti da je sve učinjeno u zajedništvu sa Našičkim vodovodom, Hrvatskim vodama i Gradskom upravom pa još jednom mogu izraziti zadovoljstvo sa ovim odrađenim poslom. Prošle godine smo imali velikih problema zbog loših vremenskih uvjeta točnije obilnih padalina, pa ipak vjerujemo da će nas ove godine vrijeme poslužiti tako da ćemo planirane radove završavati u planiranom roku.“ – rekao je vrlo zadovoljan direktor Našičkog vodovoda Oto Dudjak.

 

Ovaj vrlo vrijedan ugovor potpisan je u prisustvu gradonačelnika Krešimira Žagara koji je također rekao nekoliko riječi.

„Izražavam ogromno zadovoljstvo upravo potpisanim ugovorom u sufinanciranju dovršetka izgradnje kanalizacije Zoljan te ovom prilikom još jednom zahvaljujem djelatnicima Našičkog vodovoda. To je posao koji traje godinama i ove godine ćemo ga praktički i okončati. Traje godinama zbog raznih problema, vezano za imovinsko pravne probleme, ali i samim položajem sela s obzirom na nagib pa još jednom želim izraziti zadovoljstvo što će već ove godine mještani Zoljana napokon moći odahnuti. Krenuli smo sa sufinanciranjem i Grada i komunalnog poduzeća i Ministarstva regionalnog razvoja još prije 4 godine i upravo ovakvim ugovorom je sa čak 80% sufinanciranja Hrvatskih voda ovaj projekt koje moram reći iznimno zahtjevan i kompliciran pri kraju. Ovo je jedan od projekta koji će svakako biti na zadovoljstvo i Hrvatskih voda, Grada Našica, mještana Zoljana i naravno Našičkog vodovoda."

Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice i Grad Našice pozivaju Vas na  radionicu „Uloga i važnost Europskog socijalnog fonda (ESF) u razvoju lokalne zajednice“ koja će se održati 27. veljače 2015. u vijećnici Grada Našica s početkom u 12.30h u sklopu projekta L.I.V.E. OCD Našice. Predavač i voditelj radionice je Branislav Vorkapić – Organizacija za građanske inicijative (OGI) Osijek.

 

Cilj projekta L.I.V.E. OCD Našice je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i OCD-a u sinergiji s drugim sektorima, aktivno i ravnopravno, u skladu s načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja. Projekt će doprinijeti razvoju volonterstva radi oblikovanja demokratskih promjena društva.

 

Projekt „L.I.V.E. OCD Našice“ vrijedan 199.705,13 kn provoditi će se od 29. prosinca 2014. do 28. listopada 2015. godine, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice i Grad Našice pozivaju sve zainteresirane građane, članove i predstavnike organizacija civilnog društva na  radionicu  „Uloga i važnost Europskog socijalnog fonda (ESF) u razvoju lokalne zajednice“ koja će se održati 27. veljače 2015. u vijećnici Grada Našica s početkom u 12.30h u sklopu projekta L.I.V.E. OCD Našice. Predavač i voditelj radionice je Branislav Vorkapić – Organizacija za građanske inicijative (OGI) Osijek.

 

Cilj projekta L.I.V.E. OCD Našice je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i OCD-a u sinergiji s drugim sektorima, aktivno i ravnopravno, u skladu s načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja. Projekt će doprinijeti razvoju volonterstva radi oblikovanja demokratskih promjena društva.

 

Projekt „L.I.V.E. OCD Našice“ vrijedan 199.705,13 kn provoditi će se od 29. prosinca 2014. do 28. listopada 2015. godine, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

 

U sklopu projekta L.I.V.E. OCD Našice 23. veljače 2015. g. u vijećnici Grada Našica započela je edukacija koja će se provoditi kroz 4 modula (I.   Modul: Uvod u EU fondove i UPC, II.  Modul: Razrada projektne ideje, III. Modul: Projektna prijava, IV. Modul: Provedba EU projekata).

Edukaciju pohađa 16 polaznika, predstavnika organizacija civilnog društva i jedan zaposlenik Grada Našica, a provoditi će se do svibnja 2015. g.. s ciljem jačanja operativnih kapaciteta OCD-a umrežavanjem, praktičnim osposobljavanjem i educiranjem o upravljanju projektnim ciklusom kao preduvjetom za povlačenje sredstava iz EU fondova.

 

Edukacija je praktično kreirana uz naglasak na usvajanje znanja putem konkretnih vježbi i problemskih zadataka koje polaznici rješavaju u manjim skupinama formirajući projektne prijedloge koje će za svoje organizacije prijaviti do kraja provedbe projekta L.I.V.E. OCD Našice. Za sve polaznike edukacije kroz projekt su osigurana besplatna mentoriranja iz područja pripreme projektnih prijedloga. Voditeljica edukacije i mentorica polaznika je Emilija Malovčak, predsjednica Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice i voditeljica projekta L.I.V.E. OCD Našice.

 

Nositelj projekta L.I.V.E. OCD Našice sufinanciranom u stopostotnom iznosu od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH je Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice, a Grad Našice je partner.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i OCD-a u sinergiji s drugim sektorima, aktivno i ravnopravno, u skladu s načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja. Projekt će doprinijeti razvoju volonterstva radi oblikovanja demokratskih promjena društva.

{gallery width=200 height=133}Slike_tekstovi/2015/2mjesec/26/v2{/gallery}

20. veljače 2015. Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice i Grad Našice u vijećnici Grada Našica održali su početnu konferenciju projekta L.I.V.E. OCD Našice. Sve nazočne pozdravila je Emilija Malovčak voditeljica projekta i predsjednica CLIP Našice, nakon čega je gradonačelnik Krešimir Žagar otvorio konferenciju naglasivši važnost ovog projekta te se ujedno zahvalio Centru za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice na izradi i provedbi ovakvog projekta.

 

Nositelj projekta je Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice, a Grad Našice je partner na projektu koji 100% sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Vrijednost projekta je 199.705,13 kn i provodi se do 28. listopada 2015. godine.

 

Konferenciju je vodila Emilija Malovčak koja je sve nazočne upoznala sa projektom i brojnim aktivnostima koje su namijenjene predstavnicima organizacija civilnog društva, ali i ostalim građanima. „Projektom želimo oživiti i osnažiti organizacije civilnog društva u Našicama o čemu najbolje govori i simboličan akronim projekta L.I.V.E. OCD Našice. Akronim dolazi od punog naziva; Lokalne inicijative. Volontiranje. Educiranje. = OCD Našice koji ujedno otkriva područja na koja smo usmjerili projektne aktivnosti“ naglasila je Malovčak.

 

Okosnica projektnih aktivnosti je UPC (Upravljanje projektnim ciklusom) edukacija pod nazivom „EU fondovi i uspješno upravljanje EU projektima – alati za lokalni i regionalni razvoj“. Navedena edukacija će se provoditi u trajanju od 18 dana i u sklopu 4 modula (  I. - Uvod u EU fondove i UPC, II. -   Razrada projektne ideje, III. -  Projektna prijava, IV. -  Provedba EU projekata). Za pohađanje ove besplatne edukacije stiglo je dosta prijava, no na temelju priloženih motivacijskih pisama odabrano je 15 polaznika koji će u sklopu edukacije zajedno sa predavačicom i mentoricom Emilijom Malovčak raditi na izradi konkretnih projektnih prijedloga, od kojih će najmanje jedan biti prijavljen na EU natječaj. Svi polaznici će tijekom trajanja projekta imati i mogućnosti korištenja usluge besplatnog mentoriranja i pomoći pri izradi vlastitih projektnih prijedloga. Polaznici će po završetku edukacije dobiti i potvrdu o završenoj edukaciji.

„UPC edukacijom polaznike ćemo osposobiti za samostalnu izradu i provedbu EU projekta što će organizacijama iz kojih dolaze, ali i ostalim organizacijama koje će uključivati kao partnere stvoriti nove prilike za samostalno osnaživanje i iznalaženje novih načina financiranja iz fondova Europske unije“ istaknula je Malovčak.

 

Na konferenciji su predstavljene i ostale edukacije na kojima će organizacije i građani moći dobiti potrebna znanja za uspješno strateško planiranje, administrativno vođenje organizacija (samostalno vođenje računovodstva i izrada financijskih izvještaja), uključivanje volontera u svoj radi, bilježenje njihovih volonterskih sati kao i druge teme koje će se otvarati na okruglim stolovima i radionicama.

Danas je u Našicama u organizaciji Grada Našica i Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) održan Dan zelene energije. Predavanje je započelo u Gradskoj vijećnici grada Našica, a nastavljene su u obliku radionica u Osnovnoj školi Dore Pejačević i Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga.

Prije svih prisutnim predavačima i gostima obratio se gradonačelnik grada Našica Krešimir Žagar koji je među ostalim naglasio kako je Grad Našice potpisnik Energetske povelje hrvatskih gradonačelnika te se i na taj način želi pokazati volja kako bi se energijom gospodarilo na što bolji i racionalniji način.

„Dan zelene energije u Našicama zapravo je nastavak suradnje društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) i grada Našica, suradnje koju smo zapravo potpisali potpisivanjem sporazuma gradonačelnika Covenant of Mayors, inače sporazuma koje je do sada na nivou Europske unije potpisalo 5700 gradova i općina, među njima i Našice. U Hrvatskoj se radi o 59 jedinica lokalne samouprave. Sporazum obvezuje grad kao jedinicu lokalne samouprave, da izradi prvenstveno svoj akcijski plan gospodarenja energijom, točnije energetsku strategiju, ali isto tako da educira svoje sugrađane kao kućanstva, domaćinstva, ili kao pravne osobe, privredne subjekte i obrtnike, gospodarske subjekte i ustanove na koji način racionalno gospodariti energijom, kako uštediti energiju, kako ju pravilno trošiti, ali kako i proizvoditi energiju koja ne utječe na povećanje CO2 u atmosferi, tj. korištenje novih izvora energije. I današnji dan zelene energije obilježen je ovdje u gradskoj vijećnici, ali i u našičkim školama - osnovnoj školi Dore Pejačević i srednjoj školi Isidora Kršnjavog, kroz radionice i predavanja i kroz neposredan pristup s predavačima. Radi se o djelatnicima u udruzi DOOR, predstavnicima Energetskog instituta Hrvoje Požar, i kolegama iz općina koje imaju slične projekte i koji su završili svoj akcijski plan. Od njih dobivamo korisne informacije koje možemo prenijeti i implementirati u svakodnevni život upravo kako bi sustavno i racionalno gospodarili energijom, generalno uštedjeli te imali čišći okoliš, a na račun toga možda razvili i nova radna mjesta.“

Isto tako nazočnim gostima se obratila i Slavica Robić iz DOOR-a koja je rekla nekoliko riječi o primjenama financiranja mjera energetske učinkovitosti za kućanstva, malo poduzetništvo i OPG-ove.

''Putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorenih tijekom cijele godine, građani i tvrtke imaju priliku prijavljivati se i dobiti ili bespovratna sredstva ili zajmove. Naravno da energetska učinkovitost podrazumijeva financijska ulaganja, međutim bitno je napomenuti da se i brzo vraćaju. Zahvati energetske učinkovitosti su skupi, međutim, građanima može pomoći Fond. Ukoliko građani obnove fasadu, što je jedan od najzahtjevnijih ulaganja, bit će u plusu jer će trošiti manje energije, a samim time i manje novca za plaćanje računa''.

Iz Energetskog instituta Hrvoje Požar govorio je Matko Perović o malim bioplinskim postrojenjima za poljoprivredna gospodarstva. Objasnio je kako iz poljoprivrednog otpada proizvesti električnu i toplinsku energiju.

Projekt PROGRES predstavio je Ivica Klem, načelnik općine Nijemci, dok je Danijel Rodik iz DOOR-a prezentirao Akcijski plan energetski održivog razvoja grada Našica za poboljšanje lokalne ekonomije korištenjem obnovljivih izvora energije.

Za vrijeme predavanja u Gradskoj vijećnici, Milena Radošević iz Znanstveno edukacijskog centra Višnjan održala je u osnovnoj školi predavanja pod nazivom ''Mala škola održive energije'', dok su u srednjoj školi od Brune Motike iz Zelene mreže aktivističkih grupa saznali kako mogu napraviti solarni kolektor za grijanje potrošene tople vode.  

SPORT

CRNA KRONIKA

POLITIKA

ZANIMLJIVOSTI

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2012 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.