28/01/2021

Temeljem članka 6. Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko – baranjske županije („Županijski glasnik“ broj 6/05.), a u svezi s člankom 31. i 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04. i 37/08.) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko – baranjske županije objavljuje

Javni poziv za prijavu osoba za izbor i imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko – baranjske županije

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04. i 37/08.), a u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata, u svakoj jedinici područne (regionalne) samouprave osniva se Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata koje djeluje pri upravnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnom za poslove zdravstva. Povjerenstvo ima pet članova koje na temelju javnog poziva imenuje skupština jedinice područne (regionalne) samouprave iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.

 

U Osječko – baranjskoj županiji Povjerenstvo je osnovano Odlukom o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko – baranjske županije („Županijski glasnik“ broj 6/05.), a trenutno djeluje u svom četvrtom sazivu imenovanom 4. travnja 2017. godine na rok od četiri godine.

 

Sukladno Zakonu Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 

  • prati primjenu propisa na području jedinice područne (regionalne) samouprave koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
  • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
  • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
  • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
  • podnosi skupštini jedinice područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
  • obavještava javnost o povredama prava pacijenata i obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

 

Radi pripreme prijedloga za novi izbor i imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko – baranjske županije u peti saziv, pozivaju se pacijenti te članovi nevladinih udruga i stručnjaci s područja zaštite prava pacijenata da se prijave za izbor i imenovanje članova Povjerenstva.

 

Pisane i kvalitetno obrazložene prijave koje za člana udruga trebaju sadržavati i dokaz o članstvu u udruzi odnosno za stručnjake s područja zaštite prava pacijenata dokaz o stručnosti mogu se podnijeti do 12. veljače 2021. godine, na adresu:

Osječko – baranjska županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Kapucinska 40, 31 000 Osijek

s naznakom „za izbor i imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata“

27/01/2021

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije u zadnja 24 sata za područje Osječko – baranjske županije testirano je 310 uzoraka na koronavirus od kojih je 29 bilo pozitivno, odnosno 10,6 %. Sa šireg područja Osijeka je 10 novopozitivnih, šest je u Đakovu, po dva novopozitivna nalaza su u Valpovu, Belom Manastiru i Našicama te jedan u Donjem Miholjcu. Općine Bilje, Gorjani, Trnava, Piškorevci, Donja Motičina i Vuka bilježe po jednu novopozitivnu osobu.

Na bolničkom liječenju nalazi se 109 osoba oboljela od COVID-19, i to 83 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 14 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 26 pacijenta s tim oboljenjem. Preminulo je pet osoba u dobi od 63 do 88 godina.

 

Na području Osječko – baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 658 osoba. Policijski službenici provjerili su samoinicijativno 26 osoba u samoizolaciji i utvrđena su dva kršenja propisane mjere, riječ je o osobama s područja Vukovara koje su zatečene u Dalju. Obavili su i 104 nadzora ugostiteljskih objekata pri čemu nije utvrđeno nijedno kršenje mjere. Inspektori i službenici civilne zaštite obavili su 57 nadzora provođenja epidemioloških mjera te su utvrdili jedno kršenje za koje je izdan nalog za otklanjanje na licu mjesta štio je i učinjeno.

26/01/2021

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije u zadnja 24 sata za područje Osječko – baranjske županije testirano je 345 uzoraka na koronavirus od kojih je 18 bilo pozitivno, odnosno 5,2 %. Sa šireg područja grada Đakova i općine Vuka su po četiri novopozitivne osobe, dvije iz Osijeka te po jedna iz Našica, Belog Manastira, Čepina, Darde, Antunovca, Gorjana, Semeljaca i Satnice Đakovačke.

Na bolničkom liječenju nalazi se 118 osoba oboljela od COVID-19, i to 85 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 15 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirana su 33 pacijenta s tim oboljenjem.

Na području Osječko – baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 708 osoba. Policijski službenici provjerili su samoinicijativno 15 osoba u samoizolaciji i utvrđena su dva kršenja propisane mjere, riječ je o osobama s područja Osijeka i Darde. Obavili su i 94 nadzora ugostiteljskih objekata pri čemu nije utvrđeno nijedno kršenje mjere. Inspektori i službenici civilne zaštite obavili su 27 nadzora provođenja epidemioloških mjera te su utvrdili 3 kršenja za koja su izdane upozorbe.

25/01/2021

Pripremni postupci za početak gradnje Gospodarskog centra u Osijeku, jedne od najznačajnijih investicija u Osječko-baranjskoj županiji, u punom su jeku. U tijeku je tako izrada projektne dokumentacije, projekt vrijedan 7,45 milijuna kuna od čega su 6,33 milijuna kuna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Rok za izradu je početak ožujka 2021. godine, a već je izrađena projektna dokumentacija za Zgradu 1. te ishođena građevinska dozvola.

 

Izrađena je i Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi prema kojoj je provedba projekta izgradnje Zgrade 1. Gospodarskog centra u potpunosti opravdana i pokazuje izrazito visoku korist za razvoj gospodarstva. Izgradnja će se sufinancirati sredstvima EU kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja urbane aglomeracije Osijek, a nakon izgradnje Grad i Županija će u jednakim dijelovima postati suvlasnici Zgrade 1. Gospodarskim centrom upravljat će gradska tvrtka Osječki sajam d.o.o., a Županija će ući u njenu vlasničku strukturu.

Osječko-baranjska županija planira nastavak realizacije izgradnje Gospodarskog centra u cijelosti, tražeći izvore financiranja iz operativnih programa za financijsko razdoblje EU 2021.- 2027., kao i ostalih izvora financiranja, a Grad Osijek pridržava pravo sudjelovanja u realizaciji nastavka projekta. Najveći dio ukupno potrebnih sredstava za izgradnju Gospodarskog centra planira se osigurati kroz Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema (354.850.000,00 kuna).

 

U tom cilju, a na Poziv na dostavu projektnih prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava Gospodarski centar, koji je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Osječko-baranjska županija u partnerstvu s Gradom Osijekom podnijela je projektni prijedlog 28. prosinca 2020. godine. Vrijednost te investicije koja obuhvaća radove, stručni nadzor, projektantski nadzor, troškove promidžbe, upravljanja projektom i opremanje objekta iznosi 63,77 milijuna kuna, a indikativni datum objave rezultata je 1. ožujka 2021. godine.

25/01/2021

U Kliničkom bolničkom centru Osijek u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije testirano je 129 uzoraka na koronavirus od kojih je 13 bilo pozitivno. Sa šireg područja grada Osijeka i Našica danas su po tri novopozitivne osobe, dvije iz Erduta te po jedna iz Čepina, Donje Motičine, Đurđenovca, Popovca i Semeljaca.

Na bolničkom liječenju nalazi se 121 osoba oboljela od COVID-19, i to 90 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 14 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitaliziran je 31 pacijent s tim oboljenjem. Preminule su tri osobe pozitivne na koronavirus u dobi od 57 do 85 godina.

 

Na području Osječko – baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 696 osoba. Policijski službenici provjerili su samoinicijativno 15 osoba u samoizolaciji i utvrđeno je jedno kršenje propisane mjere, riječ je o državljaninu Srbije koji je prijavio tranzit, a na području naše županije zadržao se duže od 12 sati. Obavili su i 138 nadzora ugostiteljskih objekata pri čemu nije utvrđeno nijedno kršenje mjere. Inspektori i službenici civilne zaštite obavili su 100 nadzora provođenja epidemioloških mjera te ­­­­­­­­­su utvrdili ­­­­­­­­­4 kršenja za koja su izdane upozorbe.

24/01/2021

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko – baranjske županije na koronavirus je testirano 202 uzorka od kojih je 20 bilo pozitivno. Pet novopozitivnih osoba je iz Osijeka, dvije iz Valpova te po jedna iz Belog Manastira, Belišća, Bizovca, Darde, Donjeg Miholjca, Đakova, Đurđenovca, Našica, Podgorača, Podravske Moslavine, Popovca, Punitovaca i Semeljaca.

Na bolničkom liječenju nalazi se 121 osoba oboljela od COVID-19, i to 88 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 16 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 33 pacijenta s tim oboljenjem. Na području Osječko – baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 728 osoba.

 

Policijski službenici provjerili su 16 osoba u samoizolaciji, a samo jednu osobu iz Belog Manastira nisu zatekli na prijavljenoj adresi. Obavili su i 127 nadzora objekata pri čemu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera.

23/01/2021

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko – baranjske županije na koronavirus je testirano 222 uzorka od kojih je 13 bilo pozitivno, odnosno 5,9 posto. Novopozitivne osobe žive na području Osijeka (3), Našica (2) te Belog Manastira, Donje Motičine, Donjeg Miholjca, Draža, Đakova, Erduta, Marijanaca i Valpova (po 1).

Na bolničkom liječenju nalazi se 111 osoba oboljelih od COVID-19, i to 79 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 16 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 32 pacijenata s tim oboljenjem. U zadnja 24 sata preminule su dvije COVID pozitivne osobe u dobi od 78 do 87 godine.

 

Na području Osječko – baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 756 osoba. Policijski službenici provjerili su 23 osobe u samoizolaciji i sve zatekli na prijavljenoj adresi. Samostalno su obavili 83 nadzora objekata te još 14 s djelatnicima Državnog inspektorata, a pri tomu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera. Inspektori i službenici civilne zaštite obavili su 56 nadzora provođenja epidemioloških mjera (21 u prodavaonicama i trgovinama, po 7 u ugostiteljskim objektima i na benzinskim postajama, po 6 u trgovačkim centrima i pekarnicama, a ostalo u drugim objektima). U četiri nadzora utvrdili su nepravilnosti za koje su dali nalog za njihovo otklanjanje.

22/01/2021

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko – baranjske županije na koronavirus je testirano 214 uzoraka od kojih je 35 bilo pozitivno. Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka (11), Đakova (5), Donjeg Miholjca, Našica i Valpova (po 3), Belog Manastira, Petlovca i Popovca (po 2), a po jedna osoba je s područja Belišća, Bilja, Gorjana i Marijanaca.

Na bolničkom liječenju nalazi se 112 osoba oboljelih od COVID-19, i to 84 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 14 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 28 pacijenta s tim oboljenjem. U zadnja 24 sata preminula je jedna COVID pozitivna osoba u dobi od 72 godine.

 

Na području Osječko – baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 765 osoba. Policijski službenici provjerili su 21 osobu u samoizolaciji od kojih tri (u Osijeku, Đakovu i Našicama) nisu zatekli na prijavljenoj adresi. Obavili su i 82 nadzora ugostiteljskih objekata, a nisu utvrdili kršenje propisanih mjera. Inspektori i službenici civilne zaštite obavili su 51 nadzor provođenja epidemioloških mjera (16 u prodavaonicama i trgovinama, 10 u ugostiteljskim objektima, 6 u trgovačkim centrima, 5 u pekarnicama, 4 na tržnicama, a ostale u drugim objektima). Utvrdili su tri nepravilnosti te izdali nalog za njihovo otklanjanje.

21/01/2021

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko – baranjske županije na koronavirus je testirano 255 uzoraka od kojih je 37 bilo pozitivno. Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka (11), Đakova (6), Čepina (3), Našica i Valpova (po 2), a po jedna osoba je s područja Belog Manastira, Belišća, Bizovca, Darde, Donjeg Miholjca, Đurđenovca, Gorjana, Jagodnjaka, Kneževih Vinograda, Marijanaca, Punitovaca, Semeljaca i Viškovaca,

Na bolničkom liječenju nalazi se 107 osoba oboljelih od COVID-19, i to 79 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 13 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 28 pacijenta s tim oboljenjem. U zadnja 24 sata preminula je jedna COVID pozitivna osoba u dobi od 70 godina.

 

Na području Osječko – baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 784 osoba. Policijski službenici provjerili su 21 osobu u samoizolaciji i sve zatekli na prijavljenoj adresi. Obavili su i 136 nadzora ugostiteljskih objekata, a nisu utvrdili kršenje propisanih mjera. Inspektori i službenici civilne zaštite obavili su 50 nadzora provođenja epidemioloških mjera (14 u prodavaonicama i trgovinama, 10 u ugostiteljskim objektima, po 5 u trgovačkim centrima i pekarnicama, 4 na benzinskim crpkama, a ostale u drugim objektima). Utvrdili su jednu nepravilnost te izdali nalog za njeno otklanjanje.

20/01/2021

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano 262 uzorka od kojih je 23 bilo pozitivno (8,8 %). Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka (8), Belog Manastira, Darde, Đakova, Podgorača i Popovca (po 2), a po jedna osoba je s područja Antunovca, Bizovca, Čepina, Erduta i Semeljaca.

Na bolničkom liječenju nalaze se 102 osobe oboljele od COVID-19, i to 78 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 14 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 24 pacijenta s tim oboljenjem. U zadnja 24 sata preminule su dvije COVID pozitivne osobe, obje u dobi od 73 godine.

 

Na području Osječko – baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 752 osobe. Policijski službenici provjerili su 33 osobe u samoizolaciji, a samo u jednom slučaju u Belom Manastiru utvrdili su kršenje te mjere, dok su sve ostale osobe zatekli na prijavljenoj adresi. Obavili su i 141 nadzor ugostiteljskih objekata, a nisu utvrdili kršenje propisanih mjera. Inspektori i službenici civilne zaštite obavili su 54 nadzora provođenja epidemioloških mjera (17 u prodavaonicama i trgovinama, 8 u ugostiteljskim objektima, po 5 u trgovačkim centrima i pekarnicama, a ostale u drugim objektima). Utvrdili su jednu nepravilnost te izdali nalog za njeno otklanjanje.