27/07/2020

Upisi u prvi razred srednje škole 2020./2021. obavit će se danas, 27. srpnja 2020. ponedjeljak, 8.00 – 14.00 sati i sutra, 28. srpnja 2020. utorak, 8.00 – 14.00 sati. Ove godine propisana je mogućnost dostave upisnica u srednju školu i svih potrebnih dokumenata za upis, osobno ili elektroničkim putem.

Upisnicu i ostale dokumente elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati. E-mail adresa posebno važna za elektroničku dostavu dokumenata: ssikupisi@gmail.com. Originale dokumentacije poslane elektroničkim putem roditelj ili učenik dostavlja do kraja rujna, odnosno na prvom satu razrednika. Prilikom dostave upisnice elektroničkim putem, učenik se treba izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika.

 

Potrebni dokumenti:

Upisnica – potpisana i upotpunjena s kontakt podacima (mob) roditelja/skrbnika i točna adresa zbog organizacije prijevoza

Dokumentacija o dodatnim bodovima – natjecanja u znanju i sportu

Dokumentacija o posebnim elementima vrednovanja (Zdravstvene teškoće/socijalne teškoće/ Stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje HZZ- a)

Zdravstvena sposobnost kandidata – ovisno o izabranom zanimanju – može naknadno potvrdu nadležnog Školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program ili – liječničku svjedodžbu medicine rada. Iznimno, ako kandidat u trenutku upisa ne može dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika.

Ugovor o naukovanju – za obrtnička zanimanja – do kraja 1. polugodišta. Napomena: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek, financira liječničke preglede za upis učenika (1. razred srednje škole) u deficitarna zanimanja: bravar/bravarica, mesar/mesarica i kuhar/kuharica Učenici koji ostvaruju pravo upisa u ove programe trebaju nazvati na brojeve Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (252-563; 252-510), kako bi rezervirali svoj termin pregleda te dobili sve bitne informacije za daljnji tijek postupka. Nakon rezervacije termina pregleda, na pregled idu u Ustanovu za zdravstvenu skrb Intermed, adresa: Bana Jelačića 15, Našice. Pri upisu u jedan od programa obrazovanja/zanimanja, za koje kandidat s teškoćama u razvoju posjeduje Stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, kojem je prethodilo stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika, nije potrebno posjedovati uvjerenje – potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva nadležnoga školskog liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada – koje je predviđeno za pojedini program obrazovanja.

Izvor: SŠ Isidora Kršnjavoga Našice

23/06/2020

U Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice, obilježen je početak ljetnog solsticija i Svjetski dan glazbe premijerom Land Art „Šuma”. Tijekom nastave na daljinu u travnju i svibnju realizirana je korelacija u nastavi glazbene i likovne umjetnosti pod mentorstvom profesorice Romane Borš – Maček i profesora Ivana Hajeka.

U nastavu je uključeno 14 razrednih odjela, prvi i drugi razredi opće, jezične i prirodoslovno – matematičke gimnazije te treći i četvrti razredi opće i jezične gimnazije. Za motivaciju i inspiraciju korištena je programna skladba suvremenog hrvatskog skladatelja i pijanista Mateja Meštrovića: „Zvuci Velebita – Šuma“, koja je potaknula učenike na pejzažnu umjetnost. Pejzažna umjetnost Land Art kao likovni pravac uključuje interveniranje u pejzaž preoblikujući ga ili dodajući elemente u obliku instalacije. Djela se mijenjaju pod utjecajem vremenskih uvjeta te ostaju zabilježena i dokumentirana jedino kao fotografiranje. Pristigle su 202 fotografije instalacija i intervencija u prostoru, a dio radova možete pogledati u videu:

Foto: youtube screenshot

18/06/2020

Pod mentorstvom predmetne nastavnice Mirjane Rajić, učenici 1. razreda jezične gimnazije Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, tijekom ove školske godine sudjelovali u eTwinning projektu “So sind wir”. U projektu čiji je cilj bio razvijati jezične i digitalne kompetencije kod učenika, sudjelovali su učenici koji su početnici u učenju njemačkog jezika.

Sudjelovali su učenici iz šest zemalja: Poljske, Italije, Grčke, Turske, Litve i Hrvatske, a učenici su se međusobno upoznavajući, predstavili sebe, svoju školu, obitelj, hobije, aktivnosti kojima se bave u slobodno vrijeme, upoznali druge kulture te tako proširili svoj vokabular. Izradom digitalnih čestitki obilježili su blagdane Božić i Uskrs. Učenici su dobivali različite tipove zadataka, a prilikom njihovog izvršavanja koristili su nove digitalne alate: Padlet, Canva, Glogster. Izrađivali su Qr kodove, zadajući jedni drugima interaktivne zadatke, izrađivali su plakate, kolaže i prezentacije na njemačkom jeziku i na taj način.

07/06/2020

Među brojnim programima obrazovanja, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice predstavila je trogodišnji program trgovine, zanimanje prodavač/prodavačica. Završetkom ovog programa učenici će imati mogućnost zapošljavanja u prodavaonicama, bit će osposobljeni za poslove nabave, preuzimanja i prodaje robe te će ovladati vještinama komunikacije s kupcima.

Također, učenici će moći nastaviti obrazovanje u četverogodišnjim programima srodnih zanimanja ili veleučilištima i sveučilištima nakon polaganja državne mature. SŠIK predstavila je i četverogodišnji program ekonomije, zanimanje ekonomist/ekonomistica. Nakon završetka ovog programa učenici će steći poduzetničke vještine, vještine suvremene računalne i uredske tehnologije u poslovnim procesima te komunikacijsko – prezentacijske vještine u poslovanju. Na osnovi stečenih kvalifikacija, učenici će moći nastaviti školovanje na veleučilištima i sveučilištima.

04/06/2020

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice želeći pomoći osmašima u izboru srednje škole, predstavila je zanimanja za koje se u školi moguće obrazovati. Među brojnim programima škola nudi program obrazovanja za kuhara/kuharicu. Završetkom ovog trogodišnjeg programa, učenici će biti osposobljeni za rad u ugostiteljskim objektima i kuhinjama različitih institucija i ustanova. Također će učenici ovladati vještinama za izbor i pripremu namirnica te će moći pripremati sve vrste toplih i hladnih jela.

Škola iz programa ugostiteljstva i turizma nudi i trogodišnji program obrazovanja za konobara. Po završetku škole, učenici će biti osposobljeni za posluživanje hrane i pića u ugostiteljskim objektima. Ovladat će komunikacijsko – prezentacijskim vještinama u odnosu s gostima te osobljem kuhinje i šanka te će moći primjenjivati vještine organizacije stolova, primanje narudžbi te vršiti pripremne i završne radove u restoranu.

02/06/2020

Svjetski dan nepušenja obilježen je virtualnim putem i u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice. Učenici 3. a razreda opće gimnazije i 3. b razreda ekonomske škole izradili su multimedijalne plakate s ciljem prevencije ove štetne navike među mladom populacijom.

Adrijana Rajić, profesorica i mentorica engleskog jezika zbog trenutnog odvijanja nastave na daljinu organizirala je događaj na eTwinning platformi te je pozvala svoje kolege iz Hrvatske i EU na suradnju. Obilježavanju Svjetskog dana nepušenja pridružile su se i Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića iz Osijeka, Ekonomsko – birotehnička škola iz Slavonskog Broda te francuska škola Lycée professionnel Antoine i turska škola İzmit Bilim ve Sanat Merkezi. Učenici su izrađivali radove, razmjenjivali svoje ideje na Padletu te su na kraju svi uradci objedinjeni u e-časopis.

30/05/2020

Knjižničarke Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Manuela Kojić i Sanja Kurucić obavještavaju učenike završnih razreda kako knjižnica SSIK  od 1. lipnja 2020. otvara svoja vrata. Učenici završnih razreda moći će vratiti posuđene knjige bez naplaćivanja zakasnine te će moći posuditi knjige za potrebe Državne mature. U prostor knjižnice moći će se ulaziti uz strogo pridržavanje zaštitnih mjera.

Kako navode knjižničarke, pri dolasku svi učenici moraju se javiti knjižničarki koja razdužuje posuđenu građu, a građa se odmah odlaže na posebno označeno mjesto. Traženi naslov mogu zatražiti od knjižničarke na pultu, no za pretraživanje građe mogu koristiti i on-line katalog knjižnice. Putem e-maila ssikknjiznica@gmail.com i Facebook stranice knjižnice, mogu zatražiti željenu knjigu, a zatim će knjižničarke pripremiti traženu građu, po koju će učenik moći doći u dogovoreno vrijeme.

 

Osim usluge vraćanja i posudbe građe, učenici će moći koristiti i čitaonicu, uz mogućnost korištenja računala. Knjižničarke će voditi računa o dozvoljenom broju korisnika unutar knjižnice te o pridržavanju prostorne udaljenosti od 2 metra. Učenici ostalih razreda knjige će moći vratiti na početku sljedeće školske godine, također bez naplaćivanja zakasnine.

29/05/2020

Učenici 1.a i 2.b razreda opće gimnazije Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice uz voditeljicu projekta prof. Mirelu Rukavina – Sabo sudjeluju na međunarodnom natjecanju s ciljem osvješćivanja odgovornih i rizičnih ponašanja pješaka u prometu kao i upoznavanja sudionika u prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja u prometu. Naziv projekta je “Your Ideas Your Initiatives 2020: Road Safety Actions for a Better Environment”.

Projekt je lansirao Renault i odabrao je našičku školu kako bi predstavljala Hrvatsku u ovom međunarodnom projektu. Do sada su u projektu sudjelovale 32 države. Cilj ovog projekta je smanjenje broja stradalih pješaka na cestama. Ovaj projekt je usmjeren na osvješćivanje odgovornih i neodgovornih oblika ponašanja mladih u svakodnevici posebice na putu do škole te na prevenciju rizičnih ponašanja.

Kako se projekt odvijao tijekom nastave na daljinu, učenici su u cilju realizacije projekta koristili i niz digitalnih alata (coggle it, bubbl.us, padlet, quizzes, arranging digital posters, popplet, kahoot quizzes, adobe spark, quizlet, prezi) pomoću kojih su izrađivali video materijale, prezentacije o poželjnim i nepoželjnim ponašanjima pješaka, web postere sa snažnim sloganima, digitalne stripove, umne mape, osmišljavali kvizove, upitnike, ankete, kreativno pristupali idejnim rješenjima stvarajući plakate te crtajući stripove i crteže.

Tijekom realizacije projekta aktivno se uključila i Policijska uprava osječko – baranjska i to Odjel prevencije. Dipl. ing. Darko Ćorković, glavni policijski inspektor, održao je niz predavanja putem Zooma u kojima je govorio o Sigurnosti u cestovnom prometu, prometnoj kulturi te pješacima u prometu. Učenici Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice mogli su i na ovaj način proširiti svoje spoznaje o odgovornom ponašanju pješaka, a vjerujemo kako će u budućnosti moći i predvidjeti određene opasnosti kao i spriječiti ih. Dugogodišnji predavač u autoškoli gosp. Danko Trošić ustupio je isto tako niz materijala na korištenje.

Najbolje tri škole u ovom međunarodnom projektu mogu osvojiti laptope za školu, a osim kreativnosti u provođenju projekta vrednuje se i utjecaj projektnih aktivnosti na lokalnu zajednicu. Ovim putem prof. Mirela Rukavina – Sabo se zahvaljuje gospođi Sandri Macedo, projektnoj savjetnici sa Sveučilišta u Barceloni na beskrajnoj strpljivosti i dobronamjernim savjetima te svim učenicima na uspješnoj realizaciji projekta, a sve ih posebno raduje činjenica da će se u novu školsku godini vratiti u matičnu zgradu škole krećući se novim nogostupima nakon rekonstrukcije Školske, Cesarčeve i Radićeve ulice.

prof. Mirela Rukavina – Sabo

28/05/2020

Zbog proglašenja pandemije koronavirusom, skoro sve europske države otkazale su nastavu, a od 16. ožujka 2020. nastava je obustavljena u svim osnovnim i srednjim školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj. Od tada nastava se u odgojno – obrazovnim ustanovama održava na daljinu.

Odjel prevencije Policijske uprave osječko – baranjske prilagodio je svoje aktivnosti ovoj situaciji. Policijski službenik Odjela prevencije Policijske uprave osječko – baranjske u sklopu preventivnog projekta „Sigurnost u cestovnom prometu“ održao je online predavanje učenicima 1.a i 2.b opće gimnazije Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. Cilj je ovog projekta smanjenje stradalih u prometu.

 

Tema online predavanja bila je sigurno kretanje pješaka u prometu, poštivanje prometnih propisa i pravila. Izneseni su statistički podatci o prometnim nesrećama na području Policijske uprave osječko – baranjske s posebnim naglaskom na prometne nesreće u kojima su stradali pješaci. Cilj ovog predavanja bilo je podići razinu svijesti kod srednjoškolaca o sigurnom i odgovornom ponašanju u prometu. Online predavanje organizirano je uz moderiranje profesorice Mirele Rukavine Sabo putem aplikacije ZOOM. Online predavanju prisustvovalo je 60-ak učenika koji su pratili predavanje, postavljali pitanja i davali svoje komentare o nekim svojim iskustvima u prometu.

 

Svjesni činjenice da je prometni odgoj, poznavanje prometnih pravila i propisa te podizanje prometne kulture općenito jedan od prioriteta u edukaciji učenika, Policijska uprava osječko – baranjska nastavit će s online predavanjima svim zainteresiranim odgojno – obrazovnim ustanovama s područja Županije osječko – baranjske.

24/05/2020

Upis učenika u I. razred srednje škole događa se u specifičnim okolnostima tijekom ove školske godine zbog epidemije koronavirusa, štrajka, provedbe nastave na daljinu… Zbog toga je Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo je kako će se u prvi razred srednje škole, za razliku od prethodnih godina, postupak upisa modernizirati i ubrzati, a roditeljima i učenicima omogućuje da ne moraju osobno dolaziti u škole.

Do sada se dostava dokumentacije učenika provodila osobno, a od ove godine dat će se mogućnost slanja dokumentacije elektroničkim putem. Elektroničkim putem učenici će moći dostavi prijavnica za upis, dokumente o ispunjavanju posebnim uvjetima za upis, a nakon objave konačnih ljestvica poretka kandidata i upisnice u srednju školu.