27/10/2020

Općinski načelnik Općine Podgorač g. Goran Đanić i predsjednica Općinskog vijeća gđa. Ljiljana Zidar održali su u Kršincima radni sastanak sa članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kršinci. Tema sastanka bila je izgradnja garaže DVD-a Kršinci i parkirališta. Radovi na izgradnji bi trebali započeti tijekom mjeseca studenoga, a završetak se očekuje do kraja 2020. godine. Ujedno je načelnik Đanić predstavio Program ulaganja u vatrogastvo na području Općine Podgorač te napomenuo da je za DVD Kršinci planirana nabava auto cisterne i opremanje prostorija.

22/10/2020

Likovnom natječaju „Veseli ritam pokreta“ povodom održavanja 6. smotre amaterskog plesa i likovnih radova u Valpovu i obilježavanja Međunarodnog dana plesa pridružili su se učenici i učiteljice Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač. Cilj natječaja je bio da se učenici kreativno i likovno izraze (uz stručno vodstvo mentora) poštujući zadani motiv i time afirmiraju dječje likovno stvaralaštvo kroz suodnos likovne, glazbene i plesne kulture te da radovima istaknu važnost i skladnost plesnog izričaja.

Zadani likovni motiv „Glazba koja pokreće“ bilo je moguće ostvariti likovnim izražavanjem učenika nakon slušanja glazbe po izboru. Ove godine likovno – plesna smotra održana je virtualno zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na natječaj je ukupno pristiglo 258 likovnih radova učenika, od 41 mentora iz 23 odgojno – obrazovne ustanove Republike Hrvatske, a među nagrađenim radovima mjesto su pronašli i likovni radovi učenice četvrtog razreda Patricije Francuzović i mentorice, učiteljice Nade Vulić te rad učenice drugog razreda Klare Feldi i mentorice, učiteljice Monike Mužar-Kos.

 

Foto: OŠ Hinka Juhna

18/10/2020

Osnovna škola Hinka Juhna Podgorač uključila se u projekt „Biosigurnost i biozaštita“ namijenjen kombiniranim skupinama učenika 7. i 8. razreda Osnovne škole te trogodišnjim i četverogodišnjim srednjim školama. U navedeni pilot projekt je uključeno 120 škola i više od 4000 učenika.

Učenici u Podgoraču zajedno sa svojom profesoricom biologije i kemije, voditeljicom pilot projekta Kristinom Marinković, putem digitalne platforme obrađuju sadržaje i svladavaju planirane ishode koji se nalaze u sklopu Kurikuluma izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita. Planirane ishode ostvaruje kroz praktične radove, kroz istraživačke radove, obradu podataka, kreativno izražavanje i sl. Na kraju nastavne godine planirano je natjecanje učenika u stečenom znanju i vještinama te prezentacija rezultata istraživačkih radova, prezentacija i postera. Izbijanjem pandemije koronavirusa uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja i stručnih suradnika o navedenom problemu. U svemu tome važnost promicanja očuvanja zdravlja i prevencija zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako u osnovnim tako i u srednjim školama. Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac Osijek.

17/10/2020

12/10/2020

Općinski načelnik Općine Podgorač g. Goran Đanić sa suradnicima g. Josip Mojzešom, i gđom. Ljiljanom Grbić, zamjenicima Općinskog načelnika, donirao je predstavniku NK „Sloga“ Podgorač g. Petru Đaniću, predsjedniku NK „Poganovci“ Poganovci g. Anđelku Stanivukoviću i predsjedniku NK „Vuka“ Razbojište g. Ivici Buljanu traktorske kosilice za održavanje sportskih terena. Vrijednost svake kosilice je 12.000,00 kuna. Načelnik Đanić izrazio je veliko zadovoljstvo što je Općina Podgorač u svom Proračunu za 2020. godinu osigurala financijska sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna za nabavu traktorskih kosilica za sve sportske klubove s područja Općine Podgorač te na taj način olakšala održavanje sportskih terena.

06/10/2020

U prostorijama Društvenog doma u Poganovcima održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač. Na dnevnom redu nalazio se Godišnji plan i program te izvješće o realizaciji odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića”Zvončić” Našice za pedagošku 2020. i 2021. godinu. Točka Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2020. godinu, odnosila se na natječaje koji će ići za nerazvrstanu cestu u Poganovcima, za izgradnju vatrogasne garaže u Kršincima, neisplaćene uskrsnice te isplate Udrugama za mjesece kada nije bilo aktivnosti zbog zabrane okupljanja.

Načelnik Goran Đanić se osvrnuo na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač. „U suglasnosti s državnim odvjetništvom koji nam je naputke za određene povrate sve smo odradili. Imali smo potrebu mijenjati program radi povrata vlastelinstvu Pejačević. Smatram da je sve odrađeno i nadamo se da će se i Županija i Ministarstvo poljoprivrede suglasiti i da ćemo konačno krenuti s raspolaganjem poljoprivrednih zemljišta.” – rekao je Đanić

 

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi, Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu i Prijedlog Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture. Kako je rekao načelnik Đanić sjednica je održana u Poganovcima zbog epidemioloških mjera koje nisu mogli provesti u Podgoraču.

02/10/2020

Ovim putem obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Općine Podgorač da će se isplata novčanih sredstava za podmirenje troškova ogrjeva (drva) za 2019. godinu vršiti u službenim prostorijama Općine Podgorač prema slijedećem rasporedu:

  • 05.10.2020.g. (ponedjeljak) u vremenu od 10,00 do 15,00 sati,
  • 06.10.2020.g. (utorak) u vremenu od 07,00 do 10,00 sati.

Svi korisnici koji imaju pravo na predmetnu pomoć dužni su javiti se u Općinu Podgorač u gore navedenom vremenu te sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

28/09/2020

U sklopu projekta „Budimo uključeni – mjesto za nas“ u Podgoraču je otvoren poludnevni boravak za djecu i mlade s problemima u ponašanju. Provoditelj projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Našice i Osnovnom školom Hinka Juhna Podgorač.

Socijalna pedagoginja Centra za nestalu i zlostavljanju djecu Tena Zalović rekla je kako su dobili informacije da u Općini Podgorač ima jako puno djece u riziku kojima je potrebna pomoć te su krenuli u ovaj projekt u trajanju od tri godine koji financira  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. “U sklopu poludnevnog boravka bit će organizirana stručna podrška u odgojno – obrazovnom procesu te psihosocijalna pomoć i podrška djeci i mladima u riziku, s problemima u ponašanju. Djeci će se pomagati u učenju, pomagat će im se stjecati neke nove vještine kako bi bili kompetentniji za druženje s vršnjacima i kako bi provodili slobodno vrijeme na kvalitetan način. Isto tako, pomagat će im se razvijati dobre međuljudske odnose i radne navike kako bi bili uspješni u školi.” – rekla je Zalović.

Pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ivana Stanić istaknula je kako je svaki postupak pružanja izvan institucijskih usluga iznimno značajan za sve građane Hrvatske, a pogotovo za građane Osječko – baranjske županije. “Kada govorimo o samoj Općini Podgorač, onda govorimo o Općini u kojoj imamo skupine djece koji se nalaze u procesu vezanom uz određene rizike poremećaja u ponašanju. Obrazovni sustav je značajna stepenica u cjelokupnom procesu odrastanja, odgoja i obrazovanja, a nikako ne smijemo niti zanemariti sustav socijalne skrbi. Upravo kroz ovaj projekt kod pružanja izvan institucijskih usluga, dajemo priliku našim korisnicima da što prije dođu do određene usluge. S druge strane pridonosimo toj lokalnoj sredini, a ne smijemo zanemariti niti segment obitelji od koje sve kreće i da razvijamo društvo, naše buduće građane, koji će biti usmjereni na jedan zdrav i kvalitetan život.” – rekla je Stanić.

Uz predstavnike brojnih institucija i udruga, otvorenju poludnevnog boravka u Podgoraču nazočila je i saborska zastupnica, članica odbora za obitelj, mlade i sport, Romana Nikolić koja je izrazila veliko zadovoljstvo pokretanjem ovog projekta. “Mislim da je ovo važan projekt jer je djeci u riziku nužno osigurati sve uvjete kako bi mogli pratiti nastavu kao i njihovi vršnjaci. Kao društvo trebamo ondje gdje postoji potreba, a to je danas Podgorač, omogućiti i ponuditi socijalne usluge koje će dati dodatnu priliku djeci da razviju vještine i usvoje dodatna znanja izvan škole.” – rekla je Nikolić i naglasila da će se kao saborska zastupnica zalagati da ovakvi primjeri dobre prakse nevladinih organizacija koje rade s djecom, budu prepoznati kao kvalitetno rješenje i u manjim mjestima gdje za to postoji potreba.

Istaknula je kako je pohvalno što država financira pružanje socijalnih usluga kroz projekte, ali je neophodan duži kontinuitet kako bi se vidjeli rezultati. Pozvala je lokalnu zajednicu i županiju da daju svoj doprinos kako bi sudjelovali u izgradnji kvalitetnog okruženja radi bolje budućnosti djece.

28/09/2020

Dana 27. rujna 2020. godine Općinski načelnik Općine Podgorač g. Goran Đanić sa suradnicima g. Josipom Mojzešom, zamjenikom Općinskog načelnika te g. Tomislavom Mogušem i Miroslavom Štefančićem, članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač, donirao je predsjedniku NK „Mladost“ Stipanovci, g. Ivanu Prišću traktorsku kosilicu za održavanje sportskih terena u vrijednosti od 12.000,00 kuna.

Istoga dana načelnik Đanić je sa suradnicom gđom. Ljiljanom Grbić, zamjenicom općinskog načelnika donirao i predstavniku NK „Dinamo“ Budimci„ g. Aleksandru Putniku traktorsku kosilicu za održavanje sportskih terena u vrijednosti od 12.000,00 kuna. Načelnik Đanić izrazio je veliko zadovoljstvo što je Općina Podgorač u svom Proračunu za 2020. godinu osigurala financijska sredstva za nabavu traktorskih kosilica za sportske klubove sa područja Općine Podgorač te na taj način olakšala održavanje sportskih terena.

16/09/2020

Danas je u prostorijama Društvenog doma u Bijeloj Lozi održana 21. Sjednica općinskog vijeća Općine Podgorač. Na dnevnom redu iznesen je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podgorač u 2020. godini, Prijedlog Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Podgorač, Prijedlog Plana djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2020. godinu, Izvješće o stanju zaštite od požara te Prijedlog Zaključka o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2020. i 2021. godinu. Općina Podgorač je osigurala 5 stipendija za niže godine i 5 stipendija za više godine u visini od 600 kuna.


Načelnik Općine Podgorač, Goran Đanić, osvrnuo se na izvješće polugodišnjeg proračuna. “Što se tiče izvješća polugodišnjeg proračuna, zbog koronavirusa je bilo nekih odstupanja, no, do kraja godine planiramo odraditi zacrtane investicije. To su izgradnja dvije fontane, izgradnja vatrogasnih garaža i parkirališta u naselju Kršinci te izgradnja ceste u naselju Poganovci. U Podgoraču nas čeka završetak Doma, investicija vrijedna 5,5 milijuna kuna.” – rekao je Đanić dodajući kako je ovaj period bio turbulentan zbog koronavirusa te kako je bilo dosta događanja vezanih uz epidemiju. Naglasio je kako su maksimalno sve odradili i suglasili se s Nacionalnim i Gradskim stožerom.

 


Načelnik Đanić osvrnuo se i na planove u sljedećoj godini. “Imamo spremnih 50 milijuna kuna za projekte u sljedećoj proračunskoj godini i krećemo dalje s asfaltiranjem cesta u naseljima Općine Podgorač. Nastavit ćemo s izgradnjom kanalizacije u Stipanovcima te nominiranjem staza u Europskim fondovima ovisno o natječajima. Sljedeća godina je i godina nabave vatrogasne opreme u DVD-u Stipanovci i DVD-u Kršinci.” – izjavio je Đanić.