25/01/2021

Pripremni postupci za početak gradnje Gospodarskog centra u Osijeku, jedne od najznačajnijih investicija u Osječko-baranjskoj županiji, u punom su jeku. U tijeku je tako izrada projektne dokumentacije, projekt vrijedan 7,45 milijuna kuna od čega su 6,33 milijuna kuna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Rok za izradu je početak ožujka 2021. godine, a već je izrađena projektna dokumentacija za Zgradu 1. te ishođena građevinska dozvola.

 

Izrađena je i Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi prema kojoj je provedba projekta izgradnje Zgrade 1. Gospodarskog centra u potpunosti opravdana i pokazuje izrazito visoku korist za razvoj gospodarstva. Izgradnja će se sufinancirati sredstvima EU kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja urbane aglomeracije Osijek, a nakon izgradnje Grad i Županija će u jednakim dijelovima postati suvlasnici Zgrade 1. Gospodarskim centrom upravljat će gradska tvrtka Osječki sajam d.o.o., a Županija će ući u njenu vlasničku strukturu.

Osječko-baranjska županija planira nastavak realizacije izgradnje Gospodarskog centra u cijelosti, tražeći izvore financiranja iz operativnih programa za financijsko razdoblje EU 2021.- 2027., kao i ostalih izvora financiranja, a Grad Osijek pridržava pravo sudjelovanja u realizaciji nastavka projekta. Najveći dio ukupno potrebnih sredstava za izgradnju Gospodarskog centra planira se osigurati kroz Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema (354.850.000,00 kuna).

 

U tom cilju, a na Poziv na dostavu projektnih prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava Gospodarski centar, koji je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Osječko-baranjska županija u partnerstvu s Gradom Osijekom podnijela je projektni prijedlog 28. prosinca 2020. godine. Vrijednost te investicije koja obuhvaća radove, stručni nadzor, projektantski nadzor, troškove promidžbe, upravljanja projektom i opremanje objekta iznosi 63,77 milijuna kuna, a indikativni datum objave rezultata je 1. ožujka 2021. godine.