Redovna izvještajna skupština Pčelarske udruge „Pčela” Našice
03/02/2020

U „Rasadniku” Hrvatskih šuma u Našicama, Pčelarska udruga „Pčela” Našice održala je redovnu izvještajnu skupštinu. Pred gostima i suradnicima predstavljena su izvješća o radu Upravnog i Nadzornog odbora, blagajnika i povjerenika pašnog reda, kao i plan rada Udruge za 2020. godinu. Sve točke su jednoglasno prihvaćene bez prigovora.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASAPlan za 2020. godinu je prvenstveno uspostavljanje linije za izradu satnih osnova, a udruga će i dalje biti aktivna na događajima i manifestacijama koje organizira Grad Našice, a nastavit će organizirati i vlastite, poput ocjenjivanja meda, mednog sajma, druženja pčelara i slično. Rad udruge podržali su članovi devet pčelarskih udruga s područja naše županije te iz Orahovice i Voćina, a treba istaknuti da su našički pčelari uspostavili suradnju sa Općinom Koškom i Općinom Feričanci, koji ih podržavaju i društveno i politički. Među nazočnima bili su i predsjednik Udruge voćara i vinogradara Našice Darko Cerovski, predsjednik Udruge starih sportova Slavonac Našice Stjepan Konjetić te dogradonačelnik, i počasni član udruge, Krešimir Žagar koji je pozdravio sve nazočne.

U ocjenjivanju kvalitete meda našički pčelari nemaju problema, osim što prošle godine bagrem zbog pojave drugih cvjetova nije bio čist i bistar, a od očekivanog je bilo samo 10%. Što se tiče ostalih vrsta, meda ima puno manje, ali nisu nezadovoljni, jer kvaliteta meda ipak ostaje ista. „Nema opstanka pčele bez rada pčelara, a veliku ulogu igra i priroda, koja ovisi o pčelama jednako kao i one o njoj.” – zaključio je predsjednik Pčelarske udruge „Pčela” Našice, Željko Špoljarić.