Počinju pripreme za izgradnju centra za rehabilitaciju
16/05/2019

U Osijeku već 56 godina djeluje Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“, odgojno – obrazovna ustanova za djecu i odrasle osobe s lakšim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama te utjecajnim teškoćama u razvoju. Uz taj program u Centru je organiziran i poludnevni boravak odraslih osoba s invaliditetom koji trenutno obuhvaća 54 korisnika, s time da 40 korisnika financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 10 korisnika zajednički financiraju Osječko – baranjska županija i Grad Osijek, a troškove za četiri korisnika plaćaju njihovi roditelji. Većina (36) korisnika poludnevnog boravka ovog Centra dolazi na dislociranu lokaciju u osječkom naselju Briješće, dok ostali pohađaju program u matičnoj zgradi Centra na Drinskoj ulici.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASAJučer, 15. svibnja 2019. godine, korisnike poludnevnog boravka u Briješću posjetili su župan Ivan Anušić i zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka Žana Gamoš. Bili su srdačno i iskreno dočekani te pozdravljeni, što je odlika polaznika Centra, a ugodan susret rezultirao je i konkretnim dogovorom o novim zajedničkim aktivnostima na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u Osijeku i Osječko – baranjskoj županiji. Dogovoren je početak priprema za izgradnju centra za rehabilitaciju.

„Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ uz sustav obrazovanja ima i program za odrasle korisnike u dobi više od 21 godinu, dakle uglavnom naše bivše učenike. Program poludnevnog programa omogućava im uslugu psihosocijalne rehabilitacije, brige o zdravlju, prehrani, organiziranom provođenju slobodnog vremena i radnu okupaciju. Prostore na lokaciji u Briješću koristimo za tu namjenu od 2014. godine kada su sredstvima Grada i Županije uređene prostorije do ulice, a prošle godine i dvorišni prostor. Naravno, iako su postojeći uvjeti zadovoljavajući, stalno se teži stvaranju još boljih uvjeta rada, a zbog postojanja sve većeg broja osoba s invaliditetom potrebno je proširenje prostornih kapaciteta jer je njihova radna okupacija u zaštićenim uvjetima najprimjerenija u okviru poludnevnog boravka.” – kazala je Edit Lemal, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“.

Prijedlog nazočnih roditelja osoba s invaliditetom o potrebi izgradnje centra za rehabilitaciju odmah su podržali župan Ivan Anušić i zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš.

„Osječko – baranjska županija zajedno s Gradom Osijekom sudjeluje u financiranju poludnevnog boravka, sada godišnje izdvajamo po 120.000 kuna, a sudjelujemo i u renoviranju i proširenju prostora. Tijekom današnjeg susreta i razgovora s ravnateljicom i roditeljima korisnika zaključili smo da je ovom području zaista potreban centar za rehabilitaciju, jer takva ustanova ne postoji sve do Zagreba, a potrebe su velike i sve veće. Po uzoru na Centar za autizam, koji smo zajednički uspjeli napraviti Grad Osijek, Osječko – baranjska županija i tri ministarstva, možemo napraviti i centar za rehabilitaciju. Uostalom naša obveza kao predstavnika lokalne i regionalne samouprave je osigurati dostojanstvene uvjete za ove osobe. Dogovorili smo skoro održavanje inicijalnog sastanka, ubrzo ćemo utvrditi prve smjernice i početi pripreme za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i izradu projektne dokumentacije, a potom tražiti novac za samu izgradnju.” – istaknuo je župan Anušić.

Zamjenica gradonačelnika Gamoš kazala je kako je puna lijepih dojmova te poručila da se zajedničkim radom može zaista puno napraviti. Naglasila je da je poludnevni boravak u Briješću rezultat odlične suradnje Grada Osijeka i Osječko – baranjske županije, no na tome neće stati nego će se zajedničke aktivnosti usmjeriti (i) prema izgradnji centra za rehabilitaciju.

Pročitajte još