Poziv na usmeno javno nadmetanje radi prodaje pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrjevnog drveta i granjevine
12/01/2021

U velikom nevremenu koje je 4. kolovoza prošle godine pogodilo Našice, u zaštićenom spomeniku arhitekture „Velikom parku“ veličine oko 65 hektara, polomljena su brojna stabla te srušena brojna debla i granje.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASASanacijom parka nastali su pilanski trupci u vlasništvu Grada Našica. Shodno tome, na temelju Odluke o davanju suglasnosti za prodaju pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrjevnog drveta i granjevine u vlasništvu Grada Našica putem Javnog nadmetanja, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav objavio je Poziv na usmeno javno nadmetanje radi prodaje istih.

Roba izložena na prodaju deponirana je na stovarištu u Velikom parku u Našicama, gdje je svakodnevno moguće, uz prethodnu najavu i pratnju djelatnika Grada Našica, dobiti uvid u robu i posebnu specifikaciju.

Usmeno javno nadmetanje održat će se dana 04. veljače 2021. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Gradske uprave u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7, soba br. 22.

Detaljne informacije i obavijesti o predmetu nadmetanja zainteresirane osobe mogu dobiti u gradskoj upravi Grada Našica ili ili na telefon 091 3150005.

Poziv preuzmite ovdje

Specifikacija