Poziv na testiranje
18/10/2019

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava osječko – baranjska i Povjerenstvo za odabir kandidata za radna mjesta rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi osječko – baranjskoj objavljuje poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 09. rujna 2019. godine, za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ka u Ministarstvu unutarnjih poslova, na radno mjesto načelnika policijske postaje

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASAPOSTAJA PROMETNE POLICIJE OSIJEK

POLICIJSKA POSTAJA BELIŠĆE

POSTAJA GRANIČNE POLICIJE DALJ

koje će se održati dana 24. listopada 2019. godine (četvrtak) s početkom u 11.00 sati u prostorijama Policijske uprave osječko – baranjske, Trg Lavoslava Ružičke 1, Osijek, sala Postaje prometne policije Osijek.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom. Osobe koje nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na interni oglas.

Pravila testiranja i razgovora (intervjua)

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2. Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

3. Povjerenstvo će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) u dana 24. listopada 2019. godine.

O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni putem telefona.

Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Pročitajte još