Potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji DVD-a Podgorač
20/11/2019

Potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji DVD-a Podgorač

Općina Podgorač je 2018. godine, temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima„ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine i Natječaja za provedbu podmjere 7.4.“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo , uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.” – sektor lokalna infrastruktura, podnijela Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zahtjev za potporu za projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja DVD Podgorač (dom, spremište i garaža).

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASANakon provedene administrativne obrade Zahtjeva za potporu utvrđeno je da je isti pozitivno ocijenjen, te da je procijenjeni iznos potpore 5.296.688,13 kuna. Shodno tome Općinski načelnik Općine Podgorač g. Goran Đanić je u Vodicama dana 20. svibnja 2019. godine sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključio Ugovor o financiranju predmetne mjere.

Općina Podgorač provela je otvoreni postupak javne nabave te je nakon provedenog postupka i odabira najpovoljnije ponude Općinski načelnik Općine Podgorač gosp. Goran Đanić sa tvrtkom TEHNO – ELEKTRO iz Đakova, zaključio Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji DVD-a Podgorač.

Predviđenim projektom planira se urediti Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgorač na način da će se rekonstruirati i dograditi garaža, spremište, uredi, toranj, učionica i sanitarni čvorovi. Na taj način vatrogasci će imati bolje uvjete rada i na bolji način će se zadovoljiti uvjeti sigurnosti stanovništva. Bitno je naglasiti da će i kulturno umjetnička društva, gospodarski subjekti, stanovnici Općine, te ostale udruge moći koristiti uređen objekt za sastanke, zabave i druge aktivnosti u naselju.

Načelnik Đanić je istaknuo zadovoljstvo što je Općina Podgorač ostvarila jedan od najvećih projekata za povlačenje financijskih sredstava iz Europske unije. Općina Podgorač vodi računa o ravnomjernom razvoju komunalne i društvene infrastrukture za podizanje kvalitete života mještana u svim naseljima, što dokazuje da će se i ubuduće na fondove EU nominirati razni projekti za koje imamo ishođenu potrebnu dokumentaciju.

Pročitajte još