Pokrenuto spašavanje od propadanja najpoznatije slavonske plemićke utvrde
08/04/2020

Ministarstvo kulture odobrilo je Parku prirode Papuk 150 tisuća kuna za arheološka istraživanja dvorske kapele i sakristije Ružice grada, u blizini Orahovice, jedne od najpoznatije slavonske plemićke utvrde te jednog od najvećih sačuvanih utvrđenih srednjovjekovnih gradova u Hrvatskoj. Naime, srednjovjekovni grad Ružica kod Orahovice jedan je nizu srednjovjekovnih burgova u Hrvatskoj koji je dugo bio prepušten propadanju i o kojem se nije vodila nikakva skrb.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASAKako navode iz Parka prirode Papuk u čijem se sastavu nalazi područje Ružice grada, pokrenuli su inicijativu za spas ove vrijedne građevine od potpunog propadanja. Dobili su novčana sredstva još 2019. godine od Ministarstva kulture te su izradili Konzervatorsku studiju s programom obnove Ružice grada. PP Papuk prijavio je na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2020. godinu, arheološka istraživanja dvorske kapele i sakristije, te su joj odobrena sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za provedbu istih.

Dvorska kapela Ružice grada je najveća dvorska kapela u srednjovjekovnim burgovima u Hrvatskoj te uz sakristiju najdragocjeniji prostori Ružice grada koje treba rekonstruirati i dati im novu namjenu.

Ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac rekao je kako s obzirom na cjelokupno stanje kulturnog dobra, planiraju višegodišnje istraživanje, obnovu, sanaciju, djelomična rekonstrukciju, revitalizaciju lokaliteta te stavljanje u funkciju nekih dijelova grada. Osnovni cilj je pokrenuti sustavnu skrb o Ružica gradu, kreirajući sveobuhvatnu strategiju spašavanja od daljeg propadanja, kao i postavljanje jasnih kriterija za zaštitu i obnovu. Krajnji cilj je zaustaviti rapidno propadanje, završiti arheološka istraživanja, osmisliti održivi program obnove kompleksa, građevinski sanirati najugroženije dijelove i pripremiti dokumentaciju za njenu trajnu prezentaciju kao slojevite povijesne arhitekture, uz sadržajni razvoj i stavljanje u funkciju kulturnog turizma.

Foto: youtube screenshot Gruber AG

Pročitajte još