Objavljen natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti veterinarskim organizacijama
15/09/2019

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti veterinarskim organizacijama za 180 jedinica lokalne samouprave. Veterinarske organizacije koje temeljem Natječaja dobiju javne ovlasti provodit će mjere propisanih preventivnih cijepljenja, propisanih dijagnostičkih i drugih pretraga radi zaštite zdravlja životinja i ljudi, mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza kao i mjere veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, i radiološku dekontaminaciju).

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASAU javne ovlasti spada i izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja, putnih listova za goveda, putovnica za kućne ljubimce i drugih javnih isprava kada je to određeno Zakonom o veterinarstvu ili drugim propisom donesenim za provedbu propisa EU. Uz sve navedeno, bit će im dodijeljena ovlast obavljanja propisanih veterinarskih pregleda te provođenje, organiziranje i kontroliranje označivanja životinja, te unošenje podataka o označenim životinjama i njihovom premještanju.

Prijave mogu podnijeti veterinarske stanice i veterinarske ambulante koje udovoljavaju propisanim posebnim uvjetima za obavljanje veterinarske djelatnosti i sve uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama. Obrazac prijave na natječaj za dodjelu javnih ovlasti i obrazac za bodovanje na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu može se naći na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane MP-a. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 01/6443 853, 01/6443 205 ili putem elektronske pošte veterinarstvo@mps.hr.

Pročitajte još