Obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa
12/10/2019