Obavljanje radova zimske službe na području Grada Našica u sezoni 2018/2019. godine.
15/11/2018

Preplatite se
TV Našice

Našički Park d.o.o. Našice obavlja radove zimske službe na području Grada Našica u skladu s IZVRŠNIM PROGRAMOM u sezoni 2018/2019. godine.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASAIZVRŠNIM PROGRAMOM rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Našicama i prigradskim naseljima, te nerazvrstanim cestama u zimskom razdoblju od 15.11. tekuće do 15.04. naredne 2019. godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti i ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova određuje se obzirom na važnost ulica, lokaciju javnih službi (POLICIJSKA POSTAJA, VATROGASNA SLUŽBA, ŽUPANIJSKA BOLNICA i dr.), te frekvenciju prometa prema određenim zonama prioriteta.

Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

  • izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta
  • sprječavanje klizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine
  • čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza. mostova i dr.
  • u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti
  • uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega

Izvršni program obavljanja poslova zimske službe na području Grada Našica u sezoni 2018/2019. godine

Prema odluci o komunalnom redu građani Grada Našica dužni SU ispred svojih kuća i stambenih zgrada redovno čistiti snijeg i led, kako bi nogostupi uvijek bili prohodni za hitne slučajeve. Također je građanima omogućeno korištenje posipala na određenim mjestima u gradu koja se nalaze u žutim PVC posudama.

rk

 (Preciznije karte možete pogledati tako da mišem kliknete na njih)

Ulice i kolnici koje nisu obilježeni bojama održava druga tvrtka, odnosno koncesionar za državne i županijske ceste.

VEZANI TEKSTOVI

[TheChamp-FB-Comments]

Vjenčanja i drugi vama važni događaji