Hrvatska na vrhu liste EU-a u školstvu
06/12/2018

Preplatite se
TV Našice

Jedan od ciljeva u području obrazovanja i osposobljavanja za 2020. je sprječavanje u ranom napuštanju i obrazovanju djece i odraslih gdje Hrvatska prednjači nad ostalim članicama EU. No, ipak u ispunjavanju ostalih pet ciljeva u sklopu iste linije razvoja još uvijek zaostaje za drugim zemljama članicama Europske unije. Ove su informacije prezentirane na predstavljanju publikacije Europske komisije “Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2018.“, u Zagrebu. Prema podatcima iz 2017. godine u Hrvatskoj je udjel osoba koje su rano napustile obrazovanje i osposobljavanje bio 3,1 posto, čime je ispunjen cilj EU-a da se udjel takvih osoba smanji ispod deset posto. Ovo je glavni pokazatelj prema kojem se Hrvatska nalazi u samom vrhu Europske unije. Iako ovdje prednjači, Hrvatska prema indikatoru predškolskog odgoja i obrazovanja sa 75,1 posto u prošloj godini zaostaje za ciljem od 95 posto koji je, gledajući cijelu Europsku uniju, već postignut. Publikacija „Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2018.” objavljuje se godišnje s ciljem pružanja uvida u stanje obrazovanja i osposobljavanja u Europi na temelju kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASAPublikacija prati napredak država u ostvarivanju ciljeva postavljenih programom Obrazovanje i osposobljavanje 2020., te uključuje analizu razvoja politika u svakoj državi članici EU, uključujući i u Hrvatskoj. Predstavljanju knjige nazočila je i Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak koja je istaknula da se u suradnji s drugim ministarstvima radi na približavanju Hrvatske zadanim ciljevima EU-a. Napomenula je da dobre rezultate ne možemo očekivati preko noći te nadodala “Nije se ulagalo u učitelje, nije se ulagalo u reforme i trebaju proći godine da ostvarimo bolje rezultate“, rekla je Divjak. Kao dobar primjer prakse istakla je osnovnu školu Ludina u Velikoj Ludini, jednu od 74 škole u kojoj se provodi eksperimentalna “Škola za život”. „Ovdje vidimo da su stvari drugačije i taj duh promjene moramo prenijeti i u sve ostale škole u Hrvatskoj“, poručila je ministrica.

Stefaan Hermans, direktor u Glavnoj upravi za obrazovanje mlade, kulturu i sport Europske komisije, istaknuo je da je “ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost“ i upozorio Hrvatsku da mora ostati fokusirana u nastojanjima da ispuni svih šest ciljeva EU-a do 2020. godine.

 

VEZANI TEKSTOVI

[TheChamp-FB-Comments]

Vjenčanja i drugi vama važni događaji