13/11/2019

Župan Ivan Anušić potpisao je jučer (12. studenoga 2019. godine) ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole kralja Tomislava Našice s tvrtkom Metal – Zec d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.523.405,75 kune, s time da sredstva Europske unije iznose 2.444.427,19 kuna, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 1.104.524,72 kune te Osječko – baranjske županije 1.974.453,84 kune.

Osječko – baranjska županija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaključili su ove godine ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za 35 novih projekata energetske obnove zgrada osnovnih i srednjih škola, domova za stare i nemoćne osobe, domova zdravlja i Opće županijske bolnice Našice. Od toga, s današnjim potpisom do sada je zaključen 31 ugovor o izvođenju radova, dok je za preostala četiri u tijeku postupak javne nabave.

„Na području Osječko – baranjske županije u tijeku su postupci energetske obnove zgrada javne namjene u vrijednosti 100 milijuna kuna. Naš cilj je obnova zgrada svih institucija kojima je Županija osnivač, a prema prvim procjenama nakon završetka dosadašnja 54 projekta samo na energentima ostvarit će se uštede od 11 milijuna kuna godišnje. Na taj način vraćamo sredstva uložena kroz fondove EU te resornog ministarstva, fonda i vlastita sredstva Županije. Osim uštede na energentima, energetskom obnovom se olakšava rad i boravak u tim institucijama.” – rekao je danas župan Anušić.

Na pitanje novinara u kojoj je fazi projekt izgradnje nove Srednje škole u Donjem Miholjcu, župan je rekao da bi izgradnja trebala početi iduće godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad Donji Miholjac i Županija potpisali su ugovor o udjelima u sufinanciranju (80:10:10 posto), a župan očekuje da Ministarstvo, koje vodi cijeli postupak, uskoro raspiše natječaj za izvođača radova. Prve procjene vrijednosti ove investicije iznose oko 60 milijuna kuna.

Pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove EU Nataša Tramišak ističe da radovi u svim projektima energetske obnove trebaju biti završeni u roku od 10 mjeseci od potpisivanja ugovora s izvođačima radova i uvođenja u posao.

„Osječko – baranjska županija je najuspješnija hrvatska županija po prijavi projekata energetske obnove. Od 2017. godine do sada imamo ukupno 54 projekta obnove zgrada javnog sektora, a njihova vrijednost je oko 200 milijuna kuna. Svi projekti su financirani 60 posto sredstvima EU (104 milijuna kuna), od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU uspjeli smo osigurati gotovo 50 milijuna kuna, a ostatak od 37 milijuna kuna snosit će Osječko – baranjska županija. Projekti obnove postoje i za druge od ukupno oko 200 zgrada javne namjene na području Županije, te će biti prijavljeni na naredne javne natječaje.” – kazala je pročelnica Tramišak.

Inače, zgrada Osnovne škole kralja Tomislava izgrađena je 2001. godine. Trenutni energetski razred zgrade je C, a očekivani nakon obnove je B. Planirano smanjenje emisije CO2 iznosi 19,01 % na godišnjoj razini. Predviđeni radovi energetske obnove ove zgrade obuhvaćaju povećanje toplinske zaštite krova, rekonstrukciju sustava grijanja, izmjenu vanjske stolarije i izmjenu vanjske ovojnice zgrade.

VEZANI TEKSTOVI
10/11/2019

Priprema proračuna Osječko – baranjske županije za 2020. godinu bila je središnja tema sastanka Kolegija župana. Naime, sukladno novim smjernicama i uputama Vlade RH za izradu proračuna, uz dosadašnje stavke proračun će, između ostalog, sadržavati i sredstva za plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, kao i sredstva osigurana povodom preuzimanja djelatnika Ureda državne uprave za obavljanje povjerenih poslova, te će se znatno razlikovati od dosadašnjih proračuna.

Župan Ivan Anušić i pročelnici upravnih odjela posebnu pozornost posvetili su pripremi i financiranju kapitalnih projekata. Uz niz gospodarskih učinaka, projekti će nakon njihove realizacije donijeti velike uštede u troškovima županijskih ustanova, međutim za njihovo provođenje uz bespovratna sredstva nacionalnih i europskih fondova potrebno je izdvojiti i određeni postotak vlastitih sredstva. Naglašeno je da će biti predložen proračun koji će omogućiti provođenje svih planiranih aktivnosti i mjera Županije, a osobit naglasak bit će na nastavku postojećih i pripremi novih razvojnih projekata.

VEZANI TEKSTOVI
09/11/2019

U prostorijama Dvorana Zrinjevac u Osijeku jučer (8. studenoga 2019. godine) održana je godišnja sjednica Školskog športskog saveza Osječko – baranjske županije kojoj su nazočili i predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza Nikola Perković, glavni tajnik Hrvatskog školskog sportskog saveza Ivan Dujić te zamjenik župana Goran Ivanović. Na sjednici su ujedno uručena priznanja i nagrade školskim sportskim ekipama koje su osvojile medalju na državnom prvenstvu te najuspješnijim školskim sportskim društvima.

Kako je rečeno, u 2018./2019. školskoj godini kroz školski sportski sustav, koji je uključivao niz programa i projekata, prodefiliralo je 9.938 učenika što čini gotovo 45 % učenika upisanih u škole na području Osječko – baranjske županije. Učenici su na općinskim, gradskim, županijskim, regionalnim i državnim prvenstvima ostvarivali rezultate koji su Osječko – baranjsku županiju svrstavali u vrh školskog sporta Republike Hrvatske. Na županijskoj razini održano je 57 natjecanja, a čak 93 ekipe (763 učenika i 99 voditelja) iz Osječko-baranjske županije sudjelovalo je na državnim prvenstvima te su osvojili po 3 zlatne, 3 srebrne i 7 brončanih medalja te 7 pojedinačnih medalja učenika s teškoćama u razvoju. ŠSD Tinka Osijek i ŠSD Gymnicus Osijek izborili su pravo nastupa na Svjetskim školskim prvenstvima kao reprezentativna hrvatska vrsta.

Na području Osječko – baranjske županije djeluje 71 osnovna i 30 srednjih škola koje su uključene u sustav školskog sporta, a specifičnost ovog sustava, u odnosu na ostale županijske školske sportske sustave, je da su u Školski športski savez Osječko – baranjske županije udruženi školski sportski savezi gradova Osijeka, Našica, Belog Manastira, Đakova, Donjeg Miholjca, Valpova i Belišća. Putem gradskih saveza razvija se kvalitetnija i obuhvatnija suradnja, kvalitetnija organizacija sustava natjecanja, provedba svih programa i projekata, kao i brža i efikasnija komunikacija sa školama.

Osječko – baranjska županija iz svog proračuna izdvaja sredstva za cjelokupnu provedbu svih županijskih natjecanja te za funkcioniranje Školskog športskog saveza Osječko – baranjske županije.

VEZANI TEKSTOVI
07/11/2019

Među 25 strukovnih škola u Hrvatskoj koje će sljedećih 5 godina djelovati kao regionalni centri kompetentnosti (RCK), nalaze se i dvije srednje škole s područja Osječko – baranjske županije. To su Elektrotehnička i prometna škola Osijek u sektoru elektrotehnike i računarstva te Ugostiteljsko – turistička škola Osijek u sektoru ugostiteljstva i turizma. Slijedom planiranih projektnih aktivnosti, danas (7. studenoga 2019. godine) u Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku održan je prezentacijski sastanak na komu su, uz predstavnike ovih škola i njihove partnere u provedbi projekata, nazočili pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo i zamjenik župana Petar Lagator.

„Zadovoljni smo što su među regionalne centre kompetentnosti u Hrvatskoj odabrane i dvije škole s područja Osječko – baranjske županije. U suradnji s Javnom ustanovom Županijskom razvojnom agencijom Osječko – baranjske županije, škole su pripremila projekte koji predstavljaju zapravo maksimalno moguće korištenje sredstava europskih fondova, a pripremaju i programe iz drugih izvora financiranja kojima će se povećati kompetencije osobito nastavnog osoblja, kao i uvjeti za nastavak obrazovanja nakon završene srednje škole i cjeloživotnog obrazovanja. Sigurni smo da će se rezultati koji će se ostvariti implementacijom ovih projekata vrlo brzo vidjeti i na tržištu rada, a da će to poslodavci prepoznati, na vrijeme kontaktirati s školom i učenicima te u budućnosti još brže i lakše pronalaziti kvalitetne zaposlenike.” – rekao je zamjenik župana Petar Lagator.

Prema početnoj zamisli projekta, Regionalni centri kompetentnosti su mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u kojima se uz osnovnu djelatnost obrazovanja i učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje u segmentima koji pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Njihova je svrha osigurati kvalitetan sustav obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja uz potporu i suradnju s poslodavcima, osnivačima, razvojno – gospodarskim subjektima, strukovnim udruženjima, visokim učilištima, javnim i civilnim sektorom.

RCK imaju mogućnost uz pomoć EU fondova dobiti novu opremu i nove smještajne kapacitete za učenike i učitelje, više konkretne prakse za učenike, ulazak učenika u svijet rada, bolju suradnju s poslodavcima te edukaciju učitelja, te će na taj način pridonijeti višoj kvaliteti strukovnog obrazovanja, ali i gospodarskom rastu i demografskoj obnovi. Sredstva za te projekte u ukupnom iznosu oko milijardu kuna osigurana su kroz tri javna poziva u operativnim programima „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” i „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020″.

Oba regionalna centra kompetencija iz Osječko – baranjske županije aplicirala su na Javni poziv Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, i to za više projektnih aktivnosti. RCK Elektrotehnička i prometna škola Osijek priprema tako izgradnju i opremanje novog krila škole (2.200 m2 na 4 etaže), za što su napravljeni idejni projekt i studija izvodljivosti, a glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom je u posljednjoj fazi izrade, a potom slijedi ishođenje građevinske dozvole. Prijavljeni iznos je 29.942.296,47 kuna.

RCK Ugostiteljsko – turistička škola Osijek planira rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje Učeničkog doma na lokaciji Lučki prilaz 1 te prostora škole na lokaciji u Ulici Matije Gupca 61. Idejni projekt je gotov i čeka se suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, glavni i izvedbeni projekt bit će završeni sljedeći tjedan, a potom će se ishoditi građevinska dozvola. Prijavljeni iznos je 24.281.267,29 kuna.

Maksimalan iznos potraživanih sredstava u ovom pozivu bio je do 30 milijuna kuna, a projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka. Županija je obavezan partner, a po jedan sudionik mogu biti javna ustanova za strukovno obrazovanje, obrt, srednje ili veliko poduzeće.

Druga dva poziva su u okviru Europskog socijalnog fonda za modernizaciju ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15. studenoga 2019. godine. Partnerstvo na projektu iz ovih poziva obavezno je s osnivačem ustanove prijavitelja, najmanje dvije ustanove za strukovno obrazovanje iz sektora turizma i ugostiteljstva, najmanje jednim gospodarskim subjektom registriranim za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti i najmanje jednim visokim učilištem ili znanstvenom organizacijom.

U oba RCK-a u tijeku su završne pripreme prijave projekta, koje se obavljaju u suradnji s Javnom ustanovom Županijskom razvojnom agencijom OBŽ. Ukupni planirani iznos za RCK Elektrotehnička i prometna škola Osijek iznosi 35 milijuna kuna, a za RCK Ugostiteljsko – turistička škola Osijek 55 milijuna kuna.

VEZANI TEKSTOVI
06/11/2019

Na prigodnoj svečanosti održanoj jučer (5. studenoga 2019. godine) u Medicinskoj školi u Osijeku 45 asistenata primilo je uvjerenja o osposobljavanju za podršku osobama s mentalnim poteškoćama u organiziranom stanovanju. Osposobljavanje polaznika provela je Medicinska škola Osijek (jedina ustanova u istočnoj Hrvatskoj koja provodi ovakav program osposobljavanja verificiran od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“.

Uručenju uvjerenja nazočio je zamjenik župana Goran Ivanović koji je polaznicima osposobljavanja čestitao na završenoj edukaciji te poželio uspješan rad.

“Usluga organiziranog stanovanja namijenjena je osobama s mentalnim poteškoćama kojima je potrebna podrška da bi ostvarile svoje pravo na život u zajednici. Aktivna podrška pruža se u skladu s realnim potrebama u svakodnevnim aktivnostima u stanu, uključivanju u lokalnu zajednicu i korištenju resursa, samoodređenju, širenju krugova podrške, korištenju novčanih potpora .”- rekla je ravnateljica Medicinske škole Osijek Sanja Dravinski prilikom uručenja uvjerenja.

Navedeni program je namijenjen osobama zaposlenim u ustanovama koje pružaju podršku osobama s mentalnim (psihosocijalnim) poteškoćama u zajednici, kao i osobama koje imaju izražen interes, motivaciju i senzibilitet za rad s osobama s mentalnim poteškoćama.

VEZANI TEKSTOVI
01/11/2019

U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko – baranjske županije jučer, 31. listopada 2019. godine, održana je 24. sjednica Županijske skupštine. Na dnevnom redu bila je 31 točka, među kojima su osobitu pozornost vijećnika dobile točke Izvješće Župana Osječko – baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko – baranjske županije te Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije.

U „aktualnom satu“ pitanja i prijedloge postavili su vijećnici dr. sc. Nedeljko Bosanac, Željko Macanić, Marija Čačić, Ivica Mandić, Ivica Šimundić, dr. sc. Denis Ambruš, Andrej Jurić, Marija Dujić, Zvjezdana Tuma Pavlov i dr. sc. Vladimir Šišljagić, a kako župan Ivan Anušić zbog drugih službenih obveza nije bio nazočan na sjednici, odgovore je dao zamjenik župana Goran Ivanović.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko – baranjske županije, a time su ovoj sjednici dali i posebno obilježje. Naime, promjene Poslovnika Skupštine provedene su zbog noveliranja odredbi kojima se uređuje način rada Županijske skupštine, ali i stvaranja pravnih pretpostavki za uvođenje elektroničkog glasovanja na sjednicama Županijske skupštine, za što je u tijeku stvaranje tehničkih pretpostavki u okviru projekta informatizacije Velike vijećnice, koji Osječko – baranjska županija provodi u suradnji s Gradom Osijekom.

Elektroničko glasovanje, kao suvremeni način javnog glasovanja, primjenjivat će se nakon završetka postupka javne nabave, koji je u tijeku, te instaliranja nove opreme, odnosno početkom sljedeće godine. Sjednica je ujedno bila posljednja na koju su pozivi i svi materijali dostavljani u tiskanom obliku na kućnu adresu vijećnika. Naime, jučer su svim vijećnicima uručeni tableti, pa će pozivi i materijali za sljedeću sjednicu biti poslani na mail adresu vijećnika, dakle bez papira. Sve promjene Poslovnika, kao i informatizaciju rada Županijske skupštine, podržali su baš svi vijećnici, pa se u raspravi se čulo da „Poslovnik odgovara 21. stoljeću“, a donijet će značajne uštede te omogućiti brži i kvalitetniji protok informacija.

VEZANI TEKSTOVI
30/10/2019

U sjedištu Osječko – baranjske županije u Osijeku jučer (29. listopada 2019. godine) održana je uvodna konferencija za projekt „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće” na kojoj su govorili župan Ivan Anušić i pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling.

Projektni prijedlog „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće” prijavljen je na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnog razvoja, te je u travnju ove godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.“. Ukupna vrijednost Ugovora je 2.132.611,25 kuna, a odnosi se na trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u iznosu od 1.678.737,50 kuna, a ostatak na izradu Studije izvodljivosti, vidljivost projekta i druge troškove. Od ukupno prihvatljivih troškova bespovratna sredstva EU iznose 1.812.719,55 kuna (85 %), a preostali iznos osigurava Županija (319.891,70 kuna, odnosno 15 %).

„Regionalni distribucijski centar je projekt od izuzetno velike važnosti za poljoprivrednu proizvodnju na području Županije, ali i istoka Hrvatske, a uz primarne polučit će i niz drugih sekundarnih efekata. Bit će prijeko potrebna infrastruktura koja će našim poljoprivrednicima osigurati konkurentnost na tržištu, imat će uz to i edukativnu i savjetodavnu ulogu. Uz hladnjače, sortirnice, sušare i pakirnice konvencionalnih proizvoda, imat će i ekološku liniju te samoodrživost u energetskom smislu kroz solarne kolektore. Sredstva za projektnu dokumentaciju su osigurana, kao što će biti osigurana i za izgradnju samog objekta. Vrlo brzo očekujemo izdavanje građevinske dozvole te realizaciju projekta već u idućoj godini. Projekt bi trebao biti ogledni primjer za cijelu Hrvatsku, pa će se isti nakon naše županije graditi i na području ostalih županija. Vjerujem da će projekt pokrenuti poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo, obrte, OPG-ove jer će svima pružati konkretnu potporu.” – rekao je župan Ivan Anušić te naglasio da projekt financiraju Vlada RH kroz fondove Europske unije te Osječko – baranjska županija.

RDC se planira graditi unutar zone Eko industrijske zone Nemetin i to kroz tri faze. U prvoj fazi planirana je izgradnja skladišnih kapaciteta za voće i povrće, sa sortirnicom, pakirnicom, laboratorijem za praćenje kontrole kvalitete, potrebnim upravnim i pomoćnim prostorijama. U drugoj fazi planirana je izgradnja objekta s dodatnim skladišnim prostorom za smještaj voća i povrća, linije, odnosno tuneli za brzo smrzavanje s potrebnim skladišnim kapacitetima za čuvanje smrznutog voća i povrća, linija za proizvodnju soka, sušara za voće i povrće, te aukcijska dvorana. U trećoj fazi planirana je izgradnja s tehnološkim inkubatorom s linijama za proizvodnju prerađivana od voća i povrća s prostorijama za pripremu proizvoda za tržište.

„Ukupni kapaciteti smještaja su 3.360 tona, od čega je 690 tona osigurano za ekološke poljoprivrednike. Imamo tri komore od 150 tona i četiri od 60 tona, što su kapaciteti koji će biti odvojeni od konvencionalne proizvodnje. Za konvencionalnu proizvodnju voća i povrća bit će 19 komora, pa i komore s dinamičkom atmosferom jer jabuke u tim uvjetima pretrpe najmanja oštećenja. Proizvođači su iskazali i potrebu za linijom za predsortiranje, pa će biti i ta linija. Ekološki proizvođači će imati posebne linije za sortiranje, posebne ulazne i izlazne kanale a njihova proizvodnja bit će potpuno odvojena od ostalih proizvoda. Na krovištu objekta će biti postavljeni sunčani paneli, a taj način će RDC proizvoditi potrebnu električnu energiju za svoje potrebe dok će višak isporučivati u mrežu. Izrada glavnog projekta je završena, sada se ishode potvrde na glavni projekt, a nakon toga podnosimo zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.” – dodala je pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling.

Procjena vrijednosti izgradnje RDC-a iznosi oko 50 milijuna kuna, a uz sve prednosti koje donosi važno je naglasiti da će njegovom izgradnjom dodatno pospješiti i jedinstveni projekt Osječko – baranjske županije, Školski obrok za sve, vrijedan 19 milijuna kuna. Naime, namirnice za projekt besplatne prehrana svih učenika osnovnih škola, moći će se osigurati kroz javnu nabavu visoko kvalitetnih proizvoda spremljenih u RDC-e.

VEZANI TEKSTOVI
27/10/2019

Osječko – baranjska županija u cilju podizanja svijesti o važnosti sporta i dostupnosti sportske infrastrukture stanovnika jedinica lokalne samouprave ulaže znatna sredstva u izgradnju i opremanje športskih terena i dječjih igrališta.

Tako su tijekom prošle i ove godine završeni radovi na izgradnji i opremanju školskih igrališta srednjih škola u Našicama i Đakovu. Na školskom igralištu Srednje škole Isidora Kršnjavog u Našicama izvedena je rekonstrukcija športskog terena i atletske staze, ugrađena je sportska podloga te postavljena nova rasvjeta. Ukupna ulaganja Osječko – baranjske županije vezano uz rekonstrukciju i opremanje ovog školskog igrališta iznosila su 4.247.966,33 kune.

Na školskom igralištu koje koriste đakovačke srednje škole (Gimnazija A. G. Matoša, Ekonomska škola Braće Radić i Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo) rekonstruirana je atletska staza, ugrađena sportska podloga na atletskoj stazi te je izvedena rasvjeta igrališta ukupne vrijednosti 1.130.099,30 kuna.

Ulaganjima ovog tipa omogućuje se kvalitetnije provođenje športskih aktivnosti kako učenika, tako i profesionalnih sportaša i rekreativaca.

Značajna sredstva Osječko – baranjska županija ulaže i u izgradnju i opremanje dječjih igrališta. Opremljena su i dana na korištenje dječja igrališta u Potnjanima, Laslovu, Feričancima, Torjancima, Semeljcima, Dopsinu i Vuki te u Ivanovcima i Beketincima, a do kraja godine bit će predana na korištenje i stanovnicima Bolmana i Podravske Moslavine. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 991.528,60 kuna. Ovime je još jednom vidljiva briga Osječko – baranjske županije za ravnomjeran razvoj jedinica lokalne samouprave na svom području.

VEZANI TEKSTOVI
26/10/2019

Svojom voljom i humanošću ovaj svijet čine boljim mjestom

Povodom Dana darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj jučer (25. listopada 2019. godine) u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek uručene su zahvalnice i priznanja Hrvatskog Crvenog križa dobrovoljnim darivateljima za jubilarna darivanja krvi.

Prigodna svečanost održana je u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko – baranjske županije u Osijeku, a nazočne nagrađene dobrovoljne darivatelje krvi i druge uzvanike pozdravili su zamjenik župana Osječko – baranjske županije Petar Lagator, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Boris Piližota, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo KBC Osijek Nevenka Begić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije Ivana Stanić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka Romano Kristić, predstojnica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu prof. prim. dr. sc. Marina Samardžija, ravnatelj Društva Crvenog križa Osječko – baranjske županije Marko Đukić i ravnatelj Gradskog Društva Crvenog križa Osijek Denis Ćosić.

Na svečanosti je naglašeno da je dobrovoljno davanje krvi jedna je od najvažnijih aktivnosti Crvenog križa. Uostalom, krv je kao lijek nezamjenjiva i još uvijek se ne može proizvesti nego je može samo zdrav čovjek darovati bolesnom, a pri tomu je gotovo nezamjenjiva uloga Crvenog križa kao promicatelja dobrovoljnog davanja krvi i organizatora akcija. Na području GDCK Osijek prošle godine prikupljeno je 13.291 doza krvi, a odaziv na akcije je bio 73,23 % veći od planiranog. Ove godine već je prikupljeno više od 11.000 doza krvi, no sve aktivnosti se nastavljaju, a poziv dobrovoljnim davateljima je uvijek otvoren i poželjan. Uz čestitke i zahvalu što – kako je rečeno – svojom dobrom voljom i humanim opredjeljenjem svakodnevno ovaj svijet čine boljim mjestom, dobrovoljnim darivateljima krvi potom su uručena priznanja.

Tako je pet darivateljica (Marija Gudelj, Željka Pavošević, Vera Santo, Dejana Banaji Malinović i Vesna Pek) dobilo priznanja za 35 davanja, a Sanela Štefanec za 55 davanja.

Priznanja za 50 darivanja krvi dobilo je 59 darivatelja (Borko Barać, Hrvoje Barun, Vedran Bogdan, Željko Cickaj, Zvonimir Dodig, Hrvoje Dorušak, Davor Đurček, Ivan Gašparić, Robert Gonzurek, Igor Grgović, Josip Heffer, Krešimir Ibrišimović, Mario Jakopec, Mario Jalšovec, Josip Karačić, Damir Kekelić, Ivan Koprivnjak, Zlatko Kuruc, Mario Lazar, Stjepan Lesko, Goran Lešić, Predrag Lovrenčić, Robert Lukačević, Igor Majdiš, Matko Mance, Dario Mandić, Zoran Marčetić, Zlatko Marolt, Damir Marušić, Goran Matoš, Igor Matovac, Danijel Memetović, Željko Mihaljević, Angel Milišić Zečević, Kruno Novak, Vlado Novak, Tomislav Novokmet, Domagoj Palinkaš, Nenad Pandža, Krešimir Pavelić, Ivan Perajica, Daniel Petrak, Branko Petrović, Marko Pirić, Igor Rendulić, Ivan Sekol, Gordan Skala, Robert Soldić, Đuro Stipanović, Stjepan Stojanović, Josip Šafar, Matija Šarac, Željko Šariri, Mirko Šmital, Srećko Štefanec, Boris Tadijanović, Ivica Valentić, Robert Varga i Ivica Vitić).

Priznanja za 75 darivanja zavrijedilo je 23 darivatelja (Boško Aničić, Dražen Balentović, Mijo Baranjec, Stjepan Benčević, Mirko Dominović, Krunoslav Drlje, Zoran Garaj, Damir Glavaš, Ivan Hausman, Zdravko Jambreković, Goran Karač, Jakob Kovčalija, Zdravko Lovaković, Slađan Marković, Igor Martinović, Dražen Medved, Željko Medved, Dražen Puhin, Darko Radošević, Ivan Soldić, Branko Wastl, Vjekoslav Zamečnik i Mijo Žemberi).

Zamjenik župana Petar Lagator uručio je priznanja darivateljima koji su krv dali 100 puta, a to su Demijen Bošnjak, Zdravko Čorak, Milan Fišer, Zdravko Gašpert, Kristijan Hlevnjak, Marko Ljubić i Željko Kujek.

Za 125 puta darovanu krv priznanja su dobili Boris Banović, Miodrag Čučković, Živko Malekin, Dražen Stjepanek i Josip Talapko, a za 150 darivanja krvi priznanja su dobili Zvonko Bašić i Stjepan Juriša.

Završna priznanja – zahvalnice dobili su Ivan Brodar, Marko Marić, Zvonimir Papo, Josip Gracel, Ivan Drtik, Dražen Dumančić i Zvonko Firic.

U ime dobitnika priznanja nazočnima se obratio predsjednik Kluba 100 Josip Talapko.

VEZANI TEKSTOVI
25/10/2019

U sjedištu Osječko – baranjske županije u Osijeku jučer (24. listopada 2019. godine) održana je konferencija za novinare na kojoj su akciju „Dani kolektivne sadnje drveća na području Osječko – baranjske županije“ predstavili koordinator Građanske inicijative „Zasadi drvo, ne budi panj!“ za ovu županiju Petar Kopunović Legetin, ravnatelj JU Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije Davor Mikulić i zamjenik župana Goran Ivanović. Akcija će se održati 25., 26. i 27. listopada, no mnoge ustanove, općine i gradovi, kao i zainteresirani građani i udruge akciju će nastaviti i tijekom studenoga.

Koordinator akcije Petar Kopunović Legetin stoga zahvaljuje županu Ivanu Anušiću i djelatnicima Županije što su odmah prepoznali važnost akcije te o svim detaljima obavijestili sve obrazovne institucije na svom području, kao i općine i gradove.

“Na taj način svi su saznali što trebaju učiniti ako se žele uključiti u akciju. Ovo je lijepa i pozitivna priča te je želimo nastaviti. Kao dobre primjere inicijative i spajanja građana mogu navesti Osnovnu školu Popovac i Općinu Popovac, Planinarsko društvo Zanatlija i Općinu Draž, Zeleni Osijek te mnoge druge. Zahvaljujem svima koji su se uključili u akciju, svim gradovima i općinama, upravama šuma Osijek i Našice koji su donirali sadnice i pozvali građane da ih preuzmu, a osobito građanima koji su se aktivirali te odlučili zasaditi drvo i biti pozitivni, a ne samo prigovarati i biti panj.” – rekao je Kopunović Legetin.

“Osječko – baranjska županija je zaista zelena županija, no ubrzani razvoj, aglomeracije, sustavi odvodnje i dovoda vode zahtijevaju i sječu stabala, pa ova akcija predstavlja inicijativu koja treba postati standard. Bez kvalitetnih inicijativa nema ni djela zato je poželjno što više ovakvih pravih inicijativa.” – istaknuo je Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko – baranjske županije koja je za sadnju osigurala 544 sadnica jasena, hrasta i graba.

Ravnatelj Davor Mikulić dodaje kako je JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima podržala ovu hvalevrijednu akciju te pomogla u koordiniranju aktivnosti na razini cijele županije. Razloga za to je puno, pa će biti i efekata, uostalom za naredna dva tjedna već je isplanirana sadnja više tisuća sadnica. Djelatnici Javne ustanove svoju akciju imaju u subotu, 26. listopada, na prostoru Riječne škole u Sarvašu, i to u suradnji s Ribičkim društvom „Babuška“ i Lovačkim društvom „Jelen“.

Kako je rečeno na konferenciji, akcije sadnja drveća provest će Grad Osijek (473 sadnica), Grad Đakovo (300), Grad Beli Manastir (250), općine Bizovac i Strizivojna (po 200), Općina Čepin (50), no iz većine općina i gradova – Darda, Donji Miholjac, Draž, Magadenovac, Levanjska Varoš, Popovac, Viljevo, Viškovci, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi… – javljeno je samo da se uključuju u akciju, pa će se ukupni podaci saznati naknadno. Kako su se u akciju uključile i mnoge škole, vrtići i druge ustanove vjeruje se da će samo u narednih 15-ak dana biti posađeno više od 3.500 sadnica na području cijele Osječko – baranjske županije te da – nastavak slijedi na proljeće.

VEZANI TEKSTOVI
image_pdfimage_print