26/11/2019

U restoranu Bricks održana je završna konferencija projekta InfoEduNet namijenjenog poduzetnicima. Projekt InfoEduNet – mrežom savjetodavnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva namijenjen je poduzetnicima u različitim procesima razvoja i poslovanja.

Nositelj projekta je Našička razvojna agencija NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, a ukupna vrijednost projekt je 383.553,01 kuna. Cilj projekta je osigurati stručnu i savjetodavnu podršku sektoru MSP kroz edukacije, savjetovanja i informiranja utjecanjem na rast pozitivnog poslovnog okruženja, jačanja informiranosti i stjecanja novih znanja i vještina poduzetnika ključnih za rast poslovanja i gospodarsku uspješnost. Na završnoj konferenciji okupili su se svi partneri, ali i korisnici projekta, našički poduzetnici.

„Drago mi je da na jednom mjestu možemo prokomentirati poteškoće s kojima se susrećete u poslovanju. Naša razvojna agencija NARA ujedno je i servis za poduzetnike kojima pruža pomoć u izradi poslovnih planova, prijava projekata i slično. U budućem radu, također, imate podršku Grada i NARA-e koja vam je uvijek na raspolaganju. Novi projekt, ujedno nastavak ovoga, uskoro počinje, pa će kroz njega biti pržena i dodatna potpora svim poduzetnicima.” – rekao je gradonačelnik Josip Miletić, zahvalivši direktorici agencije i njenim suradnicima na odličnom radu i završetku hvalevrijednog projekta.

„Danas najavljujemo i početak novog projekta, kao nastavka ovog, u proljeće sljedeće godine. Sa Poduzetnički informacijski pultom nastavljamo uz naše redovne usluge i savjete koje pružamo kao agencija. Ali svakako treba napomenuti da je u projektu InfoEduNet informirano 200 korisnika dok je njih 250 koristilo nefinancijske potpore u vidu savjeta i pomoći prilikom prijave za projekte, pisanju planova i slično.” – rekla je direktorica NARA-e Magdalena Gelenčir Vidaković. Konferencija je završena informativnim predavanjem Borisa Čagalja, voditelja područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Slavoniju i Baranju. Čagalj je okupljenim poduzetnicima predstavio novosti u kreditnim linijama za sektor poduzetništva, te najavio, ukoliko za to bude potrebe, dolazak u Našice i dogovaranje savjetovanja.

VEZANI TEKSTOVI
14/11/2019

Projekt InfoEduNet – mrežom savjetodavnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva namijenjen je poduzetnicima u različitim procesima razvoja i poslovanja. Nositelj projekta je Našička razvojna agencija NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, a ukupna vrijednost projekt je 383.553,01 kuna.

Projekt je nedavno završen, a projektne aktivnosti započele su 1. svibnja 2018. Cilj projekta je osigurati stručnu i savjetodavnu podršku sektoru MSP kroz edukacije, savjetovanja i informiranja utjecanjem na rast pozitivnog poslovnog okruženja, jačanja informiranosti i stjecanja novih znanja i vještina poduzetnika ključnih za rast poslovanja i gospodarsku uspješnost. Kroz projekt provedena su tri edukacijska modula za poduzetnike na temu „Zakoračimo u poduzetništvo“ , „Definiranje pravca razvoja“, te „Faktori stabilnosti i konkurentnosti na tržištu“.

Uz to organiziran je i poduzetnički informacijski pult, novi tip usluge koji će osigurati sustavno i kontinuirano pružanje informacija ključnih za razvoj poslovanja. Sumirani rezultati nakon provedenog projekta su povećan broj poduzeća primatelja nefinancijske potpore kroz edukacije, savjetovanja i informiranja, povećanje novih tipova pruženih usluga kroz stručnu i savjetodavnu podršku, te povećanje broja korisnika novih tipova usluga.

VEZANI TEKSTOVI
21/10/2019

(više…)

VEZANI TEKSTOVI
17/07/2019

Našička razvojna agencija NARA d.o.o. u sklopu projekta InfoEduNet poziva Vas na besplatne edukacije:

  1. Modul : Zakoračimo u poduzetništvo
  2. Modul: Definiranje pravca razvoja
  3. Modul: Faktori stabilnosti i konkurentnosti na tržištu

koje će se održati od 23. do 25.07.2019.

Više informacija pogledajte na plakatu:

VEZANI TEKSTOVI
26/03/2019

Našička razvojna agencija NARA d.o.o. poziva Vas na besplatne edukacije u sklopu projekta InfoEduNet – mrežom savjetodavnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, koje će biti održane od 1. 4. do 3. 4. 2019. godine.

Edukacije podrazumijevaju provedbu 3 Modula:

1. Zakoračimo u poduzetništvo (Uvod u poduzetništvo, Pravni oblici osnivanja poslovnog subjekta, Izrada poslovnog plana, Uloga računovodstva u poslovanju, Važnost istraživanja tržišta i marketinška uloga u razradi poduzetničke ideje)

2. Definiranje pravca razvoja (Značenje poslovnog savjetovanja u poslovanju, Kritični faktori za uspjeh, Strategijsko i operativno planiranje, Istraživanje tržišta, marketing i marketinške strategije, SWOT analiza)

3. Faktori stabilnosti i konkurentnosti na tržištu (Komunikacijske i pregovaračke vještine, Upravljanje kvalitetom, Načini i mogućnosti poslovnog savjetovanja (Clusteri)).

Radionice će se održavati svaki dan od 1. 4. do 3. 4. 2019. godine u terminu od 08:00 do 16:00 h u prostorijama Velike gradske vijećnice grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice.

Molimo da svoje sudjelovanje prijavite na broj telefona 031/618-162; 031/618-186 ili slanjem na e-mail adresu: nara.nasice@nasice.hr s naznakom na kojim edukacijama želite sudjelovati, zaključno s 29.03.2019. godine, 15:00 h.

VEZANI TEKSTOVI
22/05/2018

Grad Našice – domaćin pete konferencije u sklopu međunarodnog projekta H2O

U Našicama je od 16. do 18. svibnja 2018. godine održan peta po redu konferencija u sklopu projekta H2O, Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe na temu zaštite voda i vodnih resursa u Europi. Projekt se realizira u sklopu inicijative Europa za građane s ciljem umrežavanja gradova iz različitih europskih zemalja u svrhu donošenja zaključaka i potencijalnih rješenja problema zaštite voda i vodnih resursa zemalja sudionica projekta.

Grad Našice – domaćin pete konferencije u sklopu međunarodnog projekta H2O

Nakon održanih konferencija u Rumi, Pragu, Razlogu i Pečuhu, peta konferencija održana je upravo u Našicama, kao jednom od partnera na projektu. Na konferenciji je sudjelovalo više od 80 sudionika, a više od 40 je sudionika iz stranih zemalja, odnosno predstavnika Mađarske, Srbije, Slovenije, Bugarske i Češke.

22 - nara3.jpg

U sklopu konferencije djelatnici Našičkog vodovoda d.o.o. predstavili su pročistač otpadnih voda i vodocrpilište Velemirovac koje su sudionici i obišli treći dan konferencije.

Grad Našice – domaćin pete konferencije u sklopu međunarodnog projekta H2O

U sklopu projekta realizirana je i terenska vježba civilne zaštite Lapovac 2018. na provođenju mjera obrane od poplava u kojoj su sudjelovali pripadnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje i grad Našice sa ostalim dionicima u provođenju mjera obrane od poplava. Sudionici projekta imali su mogućnost i obići akumulacijsko jezero Lapovac, Našičke ribnjake koji predstavljaju dio zaštićene ekološke mreže Natura 2000, Veliki park kraj dvorca kao zaštićeni spomenik parkovne arhitekture te bogatu kulturnu baštinu Grada Našica. Iduća projektna konferencija održati će se u slovenskom gradu Litiji u periodu od 14.-16. lipnja 2018. godine.

VEZANI TEKSTOVI
image_pdfimage_print