09/12/2018

Vrlo posjećen Advent u Našicama - Galerija

Jučer je na Trgu dr. Franje Tuđmana u Našicama ponovno bio bogati program Adventa u Našicama. U lijepo uređenom grijanom šatoru i ispred njega okupio se veliki broj posjetitelja koji su mogli uživati u gastronomskoj ponudi i etnološkoj izložbi „Čarolija Zagorja“ u organizaciji Udruge Zagoraca „Kaj“ Našice, domaćim slavonskim specijaliteta i aperitivima u organizaciji KUD-a „Jasen“ Šaptinovci, prezentaciji i degustaciji zagorskih jela i pića te prodaji suvenira u organizaciji KUD-a „Zagorci“ Beljevina, u proizvodima od aronije OPG-a Gašić Mario. Svoje proizvode i radove predstavile su Učenička zadruge ISIDORA u organizaciji sekcije Učeničke zadruge ISIDORA Srednje škole Isidora Kršnjavog Našice i proizvodna sekcija „kozmetičari“, „tehničari“ i „ručni radovi“ u organizaciji sekcija Učeničkih zafruga Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac.

Kod drvenih adventskih kućica ispred šatora mogle su se isprobati fritule i palačinke koje su pekle članice Udruge žena Lila, girice i lepinje koje su pekli članovi Udruge starih športova „Slavonac“ Našice te isprobati raznolika gastronomska ponuda ugostiteljskog obrta Bricks pub Našice u suradnji s Vinarijom Katavić i ugostiteljskog obrta BBTcom Našice.

U glazbenom dijelu programa nastupali su HKD „Lisinski“ Našice i grupa „PETI AS“.

Kod fontane na trgu održano je paljenje druge adventske svijeće u organizaciji Udruge DarNa uz nastup zbora „Snaga duha“.

Po prvi puta u sklopu programa Advent u Našicama organiziran je i dječji kutak igraonica za djecu u organizaciji Gradskog savjeta mladih Grada Našica i Udruge mladih „INFO“ Našice.

O programu radionice dopredsjednica Savjeta mladih Grada Našica Ines Resler je između ostalog izjavila.

„Primjetili smo da ponekad nedostaje dječjih sadržaja te smo se odlučili da za djecu organiziramo jednu božićnu radionicu gdje bi djeca izrađivala ukrase za bor koji će poslije toga okititi. Za malo manju djecu koja još nisu dovoljno vješta da bi radili ukrase pripremili smo božićne bojanke. Svi radovi će biti izloženi u božićnom šatoru i moći će se vidjeti. Za svu djecu smo osigurali sokove i čokoladice i vidimo da im je to sve zanimljivo. Zadovoljni smo s odazivom djecom i ova radionica će biti i slijedeće dvije subote u 17 sati te se nadamo da će doći još više djece.“

VEZANI TEKSTOVI
02/12/2018

Jučer je na Trgu dr. Franje Tuđmana u Našicama započeo jedan od najbogatijih programa Adventa. U lijepo uređenom grijanom šatoru i ispred njega, mnogobrojni posjetitelji mogli su uživati u gastronomskoj ponudi i etnološkoj izložbi „Čarolija Zagorja“ u organizaciji Udruge Zagoraca „Kaj“ Našice, domaćim slavonskim specijaliteta i aperitivima u organizaciji KUD-a „Jasen“ Šaptinovci, prezentaciji i degustaciji zagorskih jela i pića te prodaji suvenira u organizaciji KUD-a „Zagorci“ Beljevina, u proizvodima od višnje OPG-a Bošnjak Adrijana i proizvodima od aronije OPG-a Gašić Mario. Svoje proizvode i radove predstavila je također i Učeničke zadruge ISIDORA u organizaciji sekcije Učeničke zadruge ISIDORA Srednje škole Isidora Kršnjavog Našice.

Prava idila na trgu bila je upotpunjena s drvenim adventskim kućicama ispred šatora gdje su se mogle isprobati fritule i palačinke koje su pekle članice Udruge žena Lila, girice i lepinje koje su pekli članovi Udruge starih športova „Slavonac“ Našice te isprobati raznolika gastronomska ponuda ugostiteljskog obrta Bricks pub Našice u suradnji s Vinarijom Katavić i ugostiteljskog obrta BBTcom Našice.

Uz sve to u glazbenom dijelu programa sve sugrađane zabavljali su su HKD-a IZVOR Donja Motičina i grupa „PETI AS“.

Nešto prije, kod fontane na trgu održano je paljenje prve adventske svijeće u organizaciji Udruge DarNa uz nastup zbora „Brezice“ iz Brezika Našičkog.

Sva ova događanja posjetio je i gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić koji je bio iznimno zadovoljan kako dekoracijama, tako i posjećenošću koja nije izostala unatoč vrlo hladnom vremenu.

„Večeras je stvarno lijepo biti u Našicama. Početak je Adventa, vrijeme dočašća u iščekivanju blagdana Božića. Drago mi je što su se na proslavi u središtu grada priključili brojni naši sugrađani te sam uvjerenja kako će nas u narednom periodu biti još i više. Ovim putem se zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog događaja, komunalnom poduzeću Našički Park d.o.o., Udruzi „Info“, Organizacijskom odboru i svima onima koji su se potrudili da se Advent u našem gradu proslavi na ovakav prekrasan način. Ovdje se može vidjeti kvalitetan rad naših udruga koje predstavljaju svoje proizvode i svima njima zahvaljujem što su se odlučili na aktivnosti u ovo hladno vrijeme. Pozivam naredne tri subote da nam se priključe svi oni koji žele sudjelovati na Adventu, a isto tako i na proslavi Nove Godine ovdje u grijanom šatoru u središtu grada.“ – rekao je vrlo zadovoljno i sretno gradonačelnik Josip Miletić.

Par riječi s nama razmijenio je i Ivan Keglević potpredsjednik Udruge „Info“ te u ime Organizacijskog odbora Adventa u Našicama o organizaciji Adventa je istaknuo.

„Što reći prije svega već zahvaliti svima koji su se javili na javni poziv za sudjelovanje na Adventu 2018. godine u Gradu Našicama. Prostor je uredila udruga „Info“ u suradnji s Gradom Našicama te pripremila kako bi svima bilo što ugodnije i toplije u ove hladne dane. Isto tako želim se zahvaliti gradonačelniku Josipu Miletiću i Gradu Našicama koji su nam po prvi puta osigurali i ove lijepe i vrlo korisne adventske kućice i grijalice kako bi imali grijani prostor te kako bi svima koji sudjeluju i oni koji posjećuju ove prostore bilo što ugodnije. Prošle godine smo krenuli s ovim projektom, vidjeli smo neke nedostatke pa smo to promijenili te sam uvjeren kako su naši sugrađani zadovoljni viđenim. Sve je to rezultiralo još većom zainteresiranosti i udruga i ugostitelja pa sam uvjeren kako ćemo iz godine u godinu raditi u pravom smjeru na podizanju kvalitete i ponude za vrijeme Adventa u našem gradu Našicama.”

 

VEZANI TEKSTOVI
29/11/2018

U srijedu 28. studenoga 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavili su vijećnici g. Vjekoslav Mahovlić (MOST), g. Bruno Wolf (HNS-HSS), g. Franjo Kanđera (HDZ) i g. Josip Matek (HDZ).

Sjednici je bilo nazočno 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice većinom glasova vijećnika usvojen je dnevni red sa 18. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojen je Zapisnik sa 10. i 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Nadalje, jedne od bitnih točaka na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Našica bile su donošenje Proračuna Grada Našica za 2019. godine i projekcije za 2020. i 2021. godine te donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2019. godinu, za čije je pravovaljano donošenje potrebna većina glasova svih vijećnika Gradskog vijeća Grada Našica. Nakon prezentacije Gradonačelnika g. Josipa Miletića (HDZ), Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je Proračun Grada Našica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, bez rasprave, sa 13 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. Na isti način je donesena i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2019. godinu.

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti:

Program građenja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom za 2019. godinu, Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini, Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini, Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrenog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini, Program javnih potreba u športu Grada Našica u 2019. godini, Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2019. godini i Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

Većinom glasova donešeni su sljedeći akti:

Program utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu, Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2019. godinu, Odluka o provođenju projekta, potpisivanju Ugovora i davanju suglasnosti za izdavanje instrumenta osiguranja plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2019. godini i Program javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2019. godini.

 

Usvojen Proračun Grada Našica u iznosu od 93 milijuna kuna.

Gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić o sjednici Gradskog vijeća i godini koja je polako iza nas i proračunu za 2019. godinu je između ostalog izjavio.

„Na sjednici Gradskog vijeća donesene su važne odluke za naš grad, a prije svega odluka o proračunu za 2019. godinu. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi svih akata, gradskoj Upravi, ali i korisnicima koji su na vrijeme dostavili podatke. Proračun je usvojen, kako je i predložen i grad će se nastaviti dobro razvijati. Moramo voditi brigu o svim skupinama koje trebaju posebnu pažnju, a tu govorimo o socijalnom programu, natalitetnom, gospodarskom, sportskom i svemu ostalom što je važno u našem gradu da zadržimo na visokoj razini. Dosta ćemo raditi na komunalnoj infrastrukturi, a biti će i dosta europskih sredstava koja će se direktno utrošiti za komunalnu infrastrukturu, ali i za pomoć našim sugrađanima preko brojnih projekata. Uz točku proračun za 2019 godinu koja je najvažnija, na sjednici Gradskog vijeća usvojeno je još 17 točaka. Također za spomenuti kako je i aktualni sat bio konstruktivan, a mogu izraziti i zadovoljstvo da je došla odluka o financiranju dječjeg vrtića u Jelisavcu. Vrijednost projekta je preko 6 miliona kuna, a realizacija će početi već u 2019. godini. Tu je veliki dio europskih i državnih sredstava, a s manjim dijelom će sudjelovati Grad Našice te ćemo s ovim uspjeti riješiti problem svih onih koji imaju poteškoća s upisom u dječji vrtić. Trenutno su u projektiranju i jaslice u Našicama u naselju Urbarija kao i brojne druge investicije. Ovim putem se zahvaljujem svim vijećnicima na suradnji na današnjoj sjednici Gradskog vijeća uz napomenu kako je pred nama značajna manifestacija Advent u Našicama te pozivam sugrađane da se aktivno uključe u nju.” – rekao je među ostalim gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Kašuba o održanoj sjednici je također rekao nekoliko riječi.

„Završili smo 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica i ovo je na neki način najvažnija sjednica u godini kada se donosi proračun. Ovo je najveći Proračun do sada koji je usvojen u iznosu od 93 milijuna kuna. Usvojeno je i ostalih 17 točaka, a biti će još jedna sjednica u 12 mjesecu s kojom ćemo završiti ovu godinu.”

VEZANI TEKSTOVI
28/11/2018

P R O G R A M

ADVENT U NAŠICAMA 2018.

Subota, 1. prosinca

18,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

ADVENTSKE KUĆICE

 • gastronomska ponuda – fritule i palačinke u organizaciji Udruge žena Lila

 • gastronomska ponuda – girice i lepinje u organizaciji Udruge starih športova „Slavonac“ Našice

 • gastronomska ponuda ugostiteljskog obrta Bricks pub Našice u suradnji s Vinarijom Katavić

 • gastronomska ponuda ugostiteljskog obrta BBTcom Našice

ADVENTSKI ŠATOR

 • Čarolija Zagorja – gastronomska ponuda i etnološka izložba“ u organizaciji Udruge Zagoraca „Kaj“ Našice

 • izlaganje domaćih slavonskih specijaliteta i aperitiva u organizaciji KUD-a „Jasen“ Šaptinovci

 • prezentacija i degustacija zagorskih jela i pića te prodaja suvenira u organizaciji KUD-a „Zagorci“ Beljevina

 • predstavljanje proizvoda i radova Učeničke zadruge ISIDORA u organizaciji sekcije Učeničke zadruge ISIDORA Srednje škole Isidora Kršnjavog Našice

 • izlaganje i prodaja proizvoda od višnje u organizaciji OPG-a Bošnjak Adrijana

 • izlaganje i prodaja proizvoda od aronije u organizaciji OPG-a Gašić Mario

19,15 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • paljenje prve adventske svijeće u organizaciji Udruge DarNa uz nastup zbora „Brezice“ iz Brezika Našičkog

20,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • nastup HKD-a IZVOR Donja Motičina

21,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • glazbeni program – nastup grupe PETI AS


Četvrtak, 6. prosinca

 • Dječji vrtić Bubamara Našice – posjet sv. Nikole i Krampusa u organizaciji DND-a Našice

 • Opća županijska bolnica Našice, Odjel pedijatrije – posjet sv. Nikole i Krampusa u organizaciji DND-a Našice

7,30 – 8,00 sati i od 13,00 do 13,30 sati: Osnovna škola Dore Pejačević

 • volonterska akcija prikupljanja igračaka za Crveni križ

 • posjet Sv. Nikole – podjela čokoladica svim učenicima, nagrada od prikupljnog starog papira

9,15 sati: Dom kulture Našice

 • predstava „Piši, piši Nikoli“ u organizaciji DND Našice za jutarnju smjenu OŠ Dora Pejačević i OŠ kralja Tomislava

10,30 sati: Dom kulture Našice

 • predstava „Piši, piši Nikoli“ u organizaciji DND Našice i Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice za polaznike Vrtića

14,00 sati: Dom kulture Našice

 • predstava „Piši, piši Nikoli“ u organizaciji DND Našice za poslijepodnevnu smjenu OŠ Dora Pejačević i OŠ kralja Tomislava

18,30 sati: Dom kulture Našice

 • predstava „Piši, piši Nikoli“ u organizaciji DND Našice za ostalu djecu i roditelje


Subota, 8. prosinca

17,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • DJEČJI KUTAK – igraonica za djecu, crtanje, čitanje bajki i gledanje animiranih dječjih božićnih filmova u organizaciji Udruge mladih „INFO“ Našice i Gradskog savjeta mladih Grada Našica

18,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

ADVENTSKE KUĆICE

 • gastronomska ponuda – fritule i palačinke u organizaciji Udruge žena Lila

 • gastronomska ponuda – girice i lepinje u organizaciji Udruge starih športova „Slavonac“ Našice

 • gastronomska ponuda ugostiteljskog obrta Bricks pub Našice u suradnji s Vinarijom Katavić

 • gastronomska ponuda ugostiteljskog obrta BBTcom Našice

ADVENTSKI ŠATOR

 • Čarolija Zagorja – gastronomska ponuda i etnološke izložba“ u organizaciji Udruge Zagoraca „Kaj“ Našice

 • izlaganje domaćih slavonskih specijaliteta i aperitiva u organizaciji KUD-a „Jasen“ Šaptinovci

 • prezentacija i degustacija zagorskih jela i pića te prodaja suvenira u organizaciji KUD-a „Zagorci“ Beljevina

 • predstavljanje proizvoda sekcija „kozmetičari“, „tehničari“ i „ručni radovi“ u organizaciji sekcija Učeničkih zadruga Osnovne škole I. B. Slovaka Jelisavac

 • predstavljanje proizvoda i radova Učeničke zadruge ISIDORA u organizaciji sekcije Učeničke zadruge ISIDORA Srednje škole Isidora Kršnjavog Našice

 • izlaganje i prodaja proizvoda od aronije u organizaciji OPG-a Gašić Mario

19,15 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • paljenje druge adventske svijeće u organizaciji Udruge DarNa uz nastup uz nastup zbora „Snaga duha“

20,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • nastup HKD-a „Lisinski“ Našice

21,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • glazbeni program – nastup grupe PETI AS


Ponedjeljak, 10. prosinca

7,30 – 8,00 sati i od 13,00 do 13,30 sati: Osnovna škola Dore Pejačević

 • volonterska akcija prikupljanja namirnica za potrebe Socijalne samoposluge Našice u organizaciji Osnovne škole Dora Pejačević Našice


Utorak, 11. prosinca

18,00 sati: Dom kulture Našice

 • kazališna predstava „Dan u laboratoriju Djeda Mraza“ i radionica za djecu „Znanstveni mix“, u izvedbi kazališta LA LA LAND iz Zagreba u organizaciji Radija Našice d.o.o.


Srijeda, 12. prosinca

9,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • tradicionalna podjela božićnog žita sugrađanima u organizaciji Mladeži HDZ-a Našice


Ponedjeljak 10. do četvrtka 20. prosinca

 • Posjet posebnom odjelu Osnovne škole kralja Tomislava Našice i Osnovne škole J. J. Strossmayera Đurđenovac, odjelu Pedijatrije Opće županijske bolnice Našice i domu za starije i nemoćne Tajnovac i Makloševac, uz prigodni program učenika Osnovne škole Dora Pejačević Našice.


Petak 14. prosinca

10,00 sati: Gradska uprava Grada Našica

 • kićenje božićnih jelki u organizaciji DND-a Našice i vijećnika Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica

10,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • kićenje božićnih jelki u organizaciji DND-a Našice, osnovnih škola s područja Grada Našica te Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice


Ponedjeljak 17. do petka 21. prosinca

9,30-10,00 sati i od 15,30 do 16,00 sati: Osnovna škola Dore Pejačević Našice

 • humanitarna akcija Naučimo dobrotu – izrada i prodaja učeničkih proizvoda u organizaciji Učeničke zadruge „Mladost“ Osnovne škole Dore Pejačević Našice


Subota, 15. prosinca

17,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • DJEČJI KUTAK – igraonica za djecu, crtanje, čitanje bajki i gledanje animiranih dječjih božićnih filmova u organizaciji Udruge mladih „INFO“ Našice i Gradskog savjeta mladih Grada Našica

18,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

ADVENTSKE KUĆICE

 • gastronomska ponuda – fritule i palačinke u organizaciji Udruge žena Lila

 • gastronomska ponuda – girice i lepinje u organizaciji Udruge starih športova „Slavonac“ Našice

 • gastronomska ponuda ugostiteljskog obrta Bricks pub Našice u suradnji s Vinarijom Katavić

 • gastronomska ponuda ugostiteljskog obrta BBTcom Našice

ADVENTSKI ŠATOR

 • Veselé Vianoce – gastronomska ponuda s tradicionalnim slovačkim božićnim jelima Vijeća slovačke nacionalne manjine Grada Našica, te rukotvorine učenika Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac i Osnovne škole kralja Tomislava Našice, Područna škola Markovac Našički. 

 • Čarolija Zagorja – gastronomska ponuda i etnološka izložba“ u organizaciji Udruge Zagoraca „Kaj“ Našice

 • gastronomska ponuda – kuhanje čobanca u organizaciji Lovačkog društva „Jelen“ Našice

 • prezentacija i degustacija zagorskih jela i pića te prodaja suvenira u organizaciji KUD-a „Zagorci“ Beljevina

 • predstavljanje proizvoda sekcija „kozmetičari“, „tehničari“ i „ručni radovi“ u organizaciji sekcija Učeničkih zadruga Osnovne škole I. B. Slovaka Jelisavac

 • izložba i prodaja radova Učeničke zadruge Tomislav Osnovne škole kralja Tomislava

 • predstavljanje proizvoda i radova Učeničke zadruge ISIDORA u organizaciji sekcije Učeničke zadruge ISIDORA Srednje škole Isidora Kršnjavog Našice

19,15 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • paljenje treće adventske svijeće u organizaciji Udruge DarNa, uz nastup mješovitog zbora HKD „Lisinski“ Našice

20,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • nastup KUD-a „Tamburica“ Velimirovac

21,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • glazbeni program – nastup tamburaškog sastava Čokanj


Petak, 21. prosinca

10,00 sati: Osnovna škola Dore Pejačević

 • Božićni koncert


Subota, 22. prosinca

17,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • DJEČJI KUTAK – igraonica za djecu, crtanje, čitanje bajki i gledanje animiranih dječjih božićnih filmova u organizaciji Udruge mladih „INFO“ Našice i Gradskog savjeta mladih Grada Našica

18,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

ADVENTSKE KUĆICE

 • gastronomska ponuda – fritule i palačinke u organizaciji Udruge žena Lila

 • gastronomska ponuda – girice i lepinje u organizaciji Udruge starih športova „Slavonac“ Našice

 • gastronomska ponuda ugostiteljskog obrta Bricks pub Našice u suradnji s Vinarijom Katavić

 • gastronomska ponuda ugostiteljskog obrta BBTcom Našice

ADVENTSKI ŠATOR

 • Veselé Vianoce – gastronomska ponuda s tradicionalnim slovačkim božićnim jelima Vijeća slovačke nacionalne manjine Grada Našica, te rukotvorine učenika Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac i Osnovne škole kralja Tomislava Našice, Područna škola Markovac Našički 

 • Čarolija Zagorja – gastronomska ponuda i etnološka izložba“ u organizaciji Udruge Zagoraca „Kaj“ Našice

 • izlaganje domaćih slavonskih specijaliteta i aperitiva u organizaciji KUD-a „Jasen“ Šaptinovci

 • prezentacija i degustacija zagorskih jela i pića te prodaja suvenira u organizaciji KUD-a „Zagorci“ Beljevina

 • predstavljanje proizvoda i radova Učeničke zadruge ISIDORA u organizaciji sekcije Učeničke zadruge ISIDORA Srednje škole Isidora Kršnjavog Našice

 • izlaganje i prodaja proizvoda od višnje u organizaciji OPG-a Bošnjak Adrijana

 • izlaganje i prodaja proizvoda od aronije u organizaciji OPG-a Gašić Mario

18,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • žive jaslice i pjevanje božićnih pjesama u organizaciji Miroslava Šarića, folklorist

19,15 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • paljenje četvrte adventske svijeće u organizaciji Udruge DarNa uz nastup vjerske skupine Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice

20,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • nastup KUD-a „Jasen“ Šaptinovci

21,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • glazbeni program – nastup tamburaškog sastava Čokanj


Ponedjeljak, 24. prosinca

10,00 do 11,00 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • druženje gradske uprave Grada Našica sa sugrađanima uz podjelu girica i kuhanog vina

Srijeda, 26. prosinca

19,30 sati: Župna crkva sv. Antuna Padovanskog

 • koncert mješovitog pjevačkog zbora HKD „Lisinski“ Našice

Četvrtak, 27. prosinca

20,00 sati: Dom kulture Našice

 • Božićni koncert „Dobro došli, dobri ljudi“ u organizaciji HKD „Lisinski“ Našice


DOČEK NOVE 2019. GODINE

Ponedjeljak, 31. prosinca

21,00 sat: Trg dr. Franje Tuđmana

 • gastronomska ponuda

22,00 sata: Trg dr. Franje Tuđmana

 • glazbeni program – nastup tamburaškog sastava „Zvona“ Đakovo

VEZANI TEKSTOVI
17/11/2018

Večeras je u Našicama na Trgu dr. Franje Tuđmana održano obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

Obilježavanje je počelo polaganjem vijenca i paljenjem svijeća na spomen obilježju „Uskrsla Hrvatska“.

Vijence su položili i zapalili svijeće gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Kašuba, predsjednik Mjesnog odbora Našice Josip Matek te predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata i članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja.

Josip Miletić

Nakon polaganja vijenaca sve okupljene pozdravio je gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić te ovom prigodom pročitao Priču o gradu Siniše Glavaševića.

“Odustajem od svih traženja pravde, istine, odustajem od pokušaja da ideale podredim vlastitom životu, odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak, ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer, tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad?”

“Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude, dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša, dok budem onako sam bez sebe glavinjao, ranjiv i umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom? Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje, tko ce Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših, i zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali, i primili prvi poljubac – netko je jednostavno sve ukrao jer, kako objasniti da ni Sjene nema?

Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima, nema kina u kojem ste gledali najtužniji film, vaša je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo, svoju prošlost, tražiti svoje korijenje, zatim, svoju sadašnjost, a onda, ako vam ostane snage, uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti.

A grad, za nj ne brinite, on je sve vrijeme bio u vama. Samo skriven. Da ga krvnik ne nađe. Grad – to ste vi.” – Siniša Glavašević.

Minutom šutnje odana je počast svim poginulim hrvatskim braniteljima, svim stradalima u Vukovaru i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Molitvu za sve poginule hrvatske branitelje održao je fra Stjepan Hrkač.

Nakon molitve svi prisutni su u znak sjećanja na žrtvu grada Vukovara zapalili lampione na gradskom trgu te formirali natpis Vukovar.

VEZANI TEKSTOVI
16/11/2018

Sada već stvarno dugi niz godina, a povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, danas u 18 sati na glavnom našičkom trgu dr. Franje Tuđmana ispred spomen spomen – obilježja „Uskrsla Hrvatska“, biti će upriličeno polaganje vijenaca i paljenje svijeća.

Nakon toga će svi prisutni u 18 sati i 15 minuta upaliti lampione u znak sjećanja na žrtvu grada heroja. Ovim putem pozivaju se sugrađani da dođu te odaju počast gradu heroju – Vukovaru.

VEZANI TEKSTOVI
14/11/2018

U subotu, 17. studenog 2018. godine, od 18,00 sati, na Trgu dr. Franje Tuđmana kod spomen – obilježja „Uskrsla Hrvatska“ polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježit će se Dan sjećanja na žrtvu Vukovara.

Ovom prilikom pozivamo sve građane grada Našica i predstavnike udruga, da se pridruže zajedničkom obilježavanju Dana sjećanja.

Program obilježavanja:

18,00 sati : Spomen – obilježje “Uskrsla Hrvatska” na Trgu dr. Franje Tuđmana

 • polaganje vijenaca i paljenje svijeća

18,15 sati: Trg dr. Franje Tuđmana

 • polaganje lampiona u znak sjećanja na žrtvu grada Vukovara

GRADONAČELNIK

Josip Miletić, mag.math.

VEZANI TEKSTOVI
01/11/2018

U srijedu, 31. listopada 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica, koju je predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica g. Krešimir Kašuba, dr.med.vet., sazvao telefonskim putem dana 29. listopada 2018. godine.

Sjednici je prisustvovalo 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 1 točkom: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Kao jedina točka predviđena za 11. sjednicu Gradskog vijeća, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ista je donesena jednoglasnom odlukom prisutnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Našica.

VEZANI TEKSTOVI
31/10/2018

Izaslanstvo Grada Našica obišlo grobove hrvatskih branitelja

Povodom blagdana Svih svetih izaslanstvo Grada Našica predvođeno gradonačelnikom Josipom Miletićem položilo je cvijeće i zapalilo svijeće na grobovima hrvatskih branitelja na području Grada Našica.

Gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić je između ostalog izjavio.

„Danas smo s predstavnicima gradske uprave obišli grobove poginulih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji počivaju na grobljima u našem gradu i okolnim naseljima. Svim obiteljima hrvatskih branitelja te svima onima koji su utkali svoje živote u stvaranje neovisne Republike Hrvatske izražavam duboko žaljenje i sućut. Ovo je prilika za sjetiti se i svih naših sugrađana koji su u proteklom razdoblju zadužili grad sa svojim djelovanjem. Svima njima smo se poklonili i za njih pomolili te pozivam i ostale sugrađane da se priključe na našim grobljima.”

 

VEZANI TEKSTOVI
30/10/2018

Danas je započela podjela promotivnih letaka o radu s djecom sportskih klubova s područja Grada Našica svoj djeci u osnovnim i srednjim školama. Ovo je prvi puta da je Grad Našice pokrenuo ovakvu akciju kako bi se što više djece uključilo u bavljenje sportom.

U letku pod nazivom „Uključi se, budi aktivan, bavi se sportom!” nalaze se podaci o svim klubovima s područja grada Našica koji rade se djecom te se tako djeca mogu odlučiti za klub i sport koji im najbolje odgovara.

Prva škola u kojoj su podijeljeni letci je Osnovna škola kralja Tomislava Našice, a dijelu učenika letke je uručio gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić u prisustvu ravnateljice Vlatke Zahirović.

Djeca su s velikim zanimanjem počela proučavati letke i međusobno komentirati u koji bi se klub mogli učlaniti. Tijekom dana letci će biti podijeljeni i u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice, Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice i osnovnoj škola Ivana Brnjika Slovaka u Jelisavcu,

Gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić o ovom projektu Grada Našica je između ostalog istaknuo.

„Grad Našice po prvi puta napravio je letak koji će se podijeliti svoj djeci koja idu u osnovne i srednje škole na području Grada Našica u kojem se nalazi kompletna ponuda sportskih klubova koja rade s djecom. Ovdje su uključeni svi klubovi koji su u provedenoj anketi dostavili podatke. U letku su kontakt podaci i vrijeme kada se trenira u svakom od klubova, neke od specifičnosti za svaki od sportova, a postoje i slike. Letak je potreban da se dodatno aktiviraju djeca i da budu aktivni u sportu koji kreira zdrave mlade ljude. Pozivam roditelje da potaknu djecu da se uključe u neki od sportskih klubova, neka budu aktivni i neka se bave sportom. Grad Našice će podržavati ovakve i slične aktivnosti u narednom periodu. Letak će biti podijeljen u svim školama Osnovna škola kralja Tomislava, Osnovna škola Dore Pejačević, Srednja škola Isidora Kršnjavoga i Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka u Jelisavcu, ali biti će prilike da se podjeli i na nekim drugim mjestima gdje se okupljaju djeca.”

Ravnateljica Osnovne škole kralja Tomislava Našice Vlatka Zahirović o letku je između ostalog izjavila.

„Ugodno smo iznenađeni izdavanjem ovog letka i za svaku pohvalu je ideja. Do svakog djeteta doći će ovaj letak i to je važno što su sve udruge pobrojane na jednom mjestu. Bez obzira što na raznim manifestacijama vidimo rad udruga teško se djeca odlučuju za uključivanje jer nemaju dovoljno informacija. Ovdje će imati na jednom mjestu sve nabrojano skupa s kontaktima udruga, imaju i podatke o članarinama tako da se vide svi uvjeti. S obzirom da dugo radim s djecom mogu reći da svaka aktivnost koja ih makne od računala pogotovo sportska je dobro došla. Vrijednosti sporta smo svi svjesni i treba djeci kvalitetno organizirati njihovo slobodno vrijeme. Osim toga u ovim udrugama imaju priliku za druženje i za razvijanje nekih svojih novih vještina i hobija, a možda to odredi i nečiji budući životni poziv.”

Originale možete skinuti ovdje: Strana 1, Strana 2

 

VEZANI TEKSTOVI
image_pdfimage_print