19/04/2019

VEZANI TEKSTOVI
19/04/2019

VEZANI TEKSTOVI
18/04/2019

Gradonačelnik Josip Miletić sa svojim suradnicima posjetio je novoobnovljene sakralne objekte koji su zasjali u novom ruhu na glavnom gradskom groblju u Našicama. Uz njega objekte su posjetili Goran Blagojević, pročelnik Ureda gradonačelnika, Hrvoje Žiha, direktor Našičkog parka i Ivan Majer, voditelj Odsjeka za investicije i prostorno uređenje.

Više o tehničkim stvarima obnove i vrsti obnove rekao je Hrvoje Žiha, direktor tvrtke koja upravlja našičkim grobljem.

„Uočili smo da je neke sakralne objekte, koji su uočljiviji, potrebno obnoviti. U dogovoru s gradonačelnikom učinili smo određene radnje na obnovi fasade na kapelici i na jednom grobu koji je jako dominantan na ovom dijelu groblja. Osim toga u samom startu smo htjeli obnoviti i raspelo na samom ulazu na groblje, na kojem Našičani po tradiciji već dugi niz godina u obilježavanju određenih datuma pale svijeće. Križ je bio u jako lošem stanju, statika je bila loša, pa se strahovalo od njegovog urušenja. Ovim smo za dugi niz godina obnovili vizuru ovog dijela grada.” – rekao je Hrvoje Žiha, direktor Našičkog parka.

Velike pohvale od strane gradonačelnika upućene su radu i angažmanu djelatnika Našičkog parka.

„Ovom prigodom pohvaljujem rad naše tvrtke Našički park na ustrajnom i marljivom radu i na brizi o našim grobljima u svim naseljima. Investicija koja se dogodila uključuje obnovu dva sakralna objekta i križa na groblju, za koju je grad pomogao kapitalnom pomoći. Uvjeren sam da će se ovime očuvati kulturna baština ali i zaštititi vrijedni objekti na groblju jer puno se radi na obnovi svih objekata u našem gradu ali moramo imati i sluha i razumijevanja za ovakve objekte. Uvjeren sam da će ljudi biti zadovoljni i prepoznati naš trud.” – rekao je gradonačelnik Josip Miletić.

Gradonačelnik je dan nastavio obilaskom još jednog sakralnog objekta markovačke kapelice u centru mjesta Markovac Našički, koju zajedno s župom obnavlja Grad. Poklon je ovo 140. godišnjici dolaska Slovaka u mjesto Markovac Našički.

„U Markovcu smo uvidjeli potrebu za obnovom stare markovačke kapelice. Svakako ovdje moram zahvaliti i župniku na velikom trudu i angažmanu kao i predstavnicima mjesnog odbora na čelu sa predsjednicom Tamarom Strapač koji su potaknuli ideju da u gradski proračun u ovoj godini uvrstimo donaciju crkvi u iznosu 50 000 kuna. S ciljem zaštite ovog objekta i njegove obnove”. – rekao je gradonačelnik Josip Miletić.

Zadovoljan obnavljanjem središnjeg sakralnog objakta u mjestu bio je i župnik Nikola Legac.

„Radujem se što možemo za 140 godišnjicu dolaska Slovaka na područje mjesta Markovac Našički obnoviti kapelu sv. Marka Evanđelista koji je živi primjer vjere slovačkog i hvatskog naroda na ovim prostorima. Isto tako zahvaljujem se Gradu Našicama i gradonačelniku što nam je pomogao sa sredstvima za obnovu. Isto tako zahvaljujem se svojim vjernicima koji su od sebe darivali i koji će darivati za ovu kapelicu ali i druge objekte naše župe. Nadam se da će se ova kapelica završiti u što skorijem vremenu.” – rekao je župnik Sv. Marka Evanđelista Markovac Našički.

VEZANI TEKSTOVI
17/04/2019

U utorak 16. travnja 2019. godine s početkom u 17,00 sati održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavilo je vijećnik g. Vjekoslav Mahovlić (MOST).

Sjednici je bilo nazočno 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice većinom glasova vijećnika usvojen je dnevni red sa 23. točke.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojen je Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Jednoglasno su usvojene i donešene sljedeće točke:

Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Našica za 2018. godinu PP Našice, Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2018. godini, Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada i za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Našica u 2018. godini, Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina i opreme za gospodarenje otpadom za 2018. godinu, Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini, Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini, Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Našički park“ d.o.o. na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Našički park“ d.o.o. na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo, Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Našički park“ d.o.o. na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova , Odluka o provedbi posebnih mjera za sprječavanje odbacivanja otpada u odnosu na konkretne lokacije, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Javne vatrogasne postrojbe Našice., Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i izgradnju Pješačko-biciklističke staze Jelisavac – Lađanska.

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2018. godini na području Grada Našica, Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2018. godinu, Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2018. godinu, Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2019. godinu, Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2019. godini, Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Našica i Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

VEZANI TEKSTOVI
12/04/2019

Najava manifestacije „Dani vina i turizma”

Najavljeni su Dani vina i turizma koji će se održati 27. travnja na gradskom trgu. Ovogodišnja 11. po redu manifestacija održat će se u organizaciji Osječko – baranjske županije, Grada Našica i Turističke zajednice Grada Našica. Cilj je te manifestacije pokazati bogatstvo kulturnog nasljeđa, izvrsnih vina i gastronomije županije kao privlačnog turističkog odredišta.

Na jednom mjestu tako će se prezentirati sve dobro iz Slavonije, od hrane, pića pa do pjesme i plesa, jer ona obuhvaća i festival hobija, veliku sajamsku priredbu s mnoštvom izlagača, bogatu gastro ponudu i glazbeni program. Kao i do sada na trgu će biti postavljeni mnogobrojni štandovi na kojim će se svojim proizvodima predstaviti pčelari, lovci, voćari, vinogradari, OPG-ovi iz svih 5 slavonskih županija.

„Bit će ih više od 50, a program će upotpuniti KUD-ovi. Manifestacija će imati i humanitarnu notu, naime, prikupljat ćemo sredstva za restauraciju klavira Steinway, koji je dobila Osnovna glazbena škola Kontesa Dora” – rekao je direktor TZ-a Našice Srečko Perković.

Publiku će zabaviti KUD Jasen Šaptinovci, KUD Izvor Donja Motičina, KUD Zagorci Beljevina, KUD Tamburica Velimirovac i domaćini, KUD Lisinski Našice i najmlađi iz ritmičke skupine DND-a. Večernji program preuzet će OGŠ Kontesa Dora. Iz Turističke zajednice Našice najavili su i koncert Zabranjenog pušenja 25. svibnja, Đanija Stipaničeva za Dan grada, 12. lipnja, a smotra folklora održat će se 15. lipnja. Nakon nastupa folkloraša sve će zabaviti pjevačka skupina Ruž. Kao poklon građanima u rujnu će biti organiziran i dolazak kulturno – umjetničke grupe Lado za noć festivala Slavonskih šuma, 6. rujna. Našički kraj ove godine obilježava velik broj okruglih godišnjica, osim već spominjanih 130 godina HKD-a Lisinski grad slavi 790 godina prvog spomena. Također slave i prigradska naselja poznata po većinskom broju slovačkih manjina, 130 godina mjesta Jelisavac i 140 godina mjesta Markovac.

VEZANI TEKSTOVI
10/04/2019

Grad Našice postao je jedno veliko gradilište i to s razlogom, dobro promišljeni građevinski zahvati na važnim zgradama, od škola, vrtića do gradske uprave, ali i uređenje prometne infrastrukture samo su temelj za buduće projekte. Pri samom su tako završetku radovi u Franjevačkoj ulici, koja se pruža usporedno s ulicom kralja Tomislava, onom u samom centru grada. Nalazi se uz samu gradsku tržnicu, ali i spaja jedan dio grada s drugim.

„Trenutno je ulica u završnoj fazi asfaltiranja i uvjeren sam da će u kratkom vremenskom razdoblju biti završena. Projekt je vrijedan preko 1 300 000 kuna, a financiran je iz Gradskog proračuna i sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Kad se uredi ona će služiti svim sugrađanima jer će njome biti omogućen obilazak centra grada. Prva faza uključuje uređenje ceste, nogostupa i prilaznih puteva sve do iza zgrade Goldfingera.” – rekao je gradonačelnik Josip Miletić te se zahvalio svima koji su radili na pripremi projektne dokumentacije, ali i Gradskoj upravi na pripremi i nominaciji sredstava iz drugih područja.

Uz ovu obnovu najavljena je skorašnja obnova u Zagrebačkoj ulici i ulici Bana Teodora Pejačevića kojima će se omogućiti bolji pristup Osnovnoj školi Dore Pejačević, ali i Općoj županijskoj bolnici Našice.

„Ponosan sam i na početak ovih radova u vrijednosti većoj od 1 200 000 kuna. Izvođač radova je protekli tjedan uveden u posao a radovi uskoro započinju. Također ova važna obnova ulica financira se iz sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dio će dati Osječko – baranjska županija, a dio dolazi iz proračuna Grada Našica. Još jedanput zahvala svima na pripremi projekata koji se trenutno realiziraju jer grad Našice je postao jedno veliko gradilište u kojem se planira realizirati još velik broj obnova ulica, trgova, ali i zgrada.” – zaključio je gradonačelnik natuknuvši nove investicije i planove za grad Našice.

VEZANI TEKSTOVI
09/04/2019

Mjesni odbor Našice dodijelio donacije udrugama i klubovimaMjesni odbor Našice dodijelio donacije udrugama i klubovima

Jučer je u zgradi gradske uprave Grada Našica održana 4. sjednica Vijeća Mjesnog odbora Našice. Vijeće je raspravljalo o dodjeli donacija udrugama i klubovima s područja Grada Našica za razne projekte. Sve odluke su usvojene jednoglasno, a dodijeljeno je 11 donacija:

 • NK Šipovac 3000 kuna
 • Košarkaški klub Našice 1000 kuna
 • Športska zajednica Grada Našica 5000 kuna
 • ŠUD „Šaran” 2600 kuna
 • HKD „Lisinski” 8000 kuna
 • Udruga starih sportova „Slavonac” 3000 kuna
 • NK NAŠK 12000 kuna
 • Franjevački samostan Našice 12000 kuna
 • Ženski odbojkaški klub Našice 4000 kuna
 • Šahovski klub „Slavonac” Našice 3000 kuna
 • Udruga „Dar dobrote” 1000 kuna

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Našice Josip Matek nakon sjednice je između ostalog izjavio.

„Završili smo 4. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora Našice. Kao i svaki puta do sada izašli smo u susret mnogobrojnim udrugama i sportskim klubovima s područja Grada Našica. Pozivam sve udruge i klubove da nam se jave sa svojim inicijativama i prijedlozima i mi ćemo im se vrlo rado odazvati. Razgovarali smo i o nekim manjim investicijama koje bi eventualno mogli ostvariti iz sredstava Vijeća Mjesnog odbora. Budući da nam se bliže Uskrsni blagdani čestitao bih svim sugrađankama i sugrađanima Sretan Uskrs”

VEZANI TEKSTOVI
02/04/2019

Umirovljenicima uskrsnice od 250 kn

Gradonačelnik Josip Miletić je danas najavio podjelu uskrsnica umirovljenicima koji žive na području Grada u visini od 250 kuna. Grad Našice je za 2019. godinu iz proračuna izdvojio 100 000 kuna za uskrsnice koje će dobiti umirovljenici koji nemaju primanja veća od 1500 kuna.

„Kao i svake godine, i ove je Grad Našice izdvojio financijska sredstva u svome proračunu za uskrsnice umirovljenicima, a one će kao i prošle godine iznositi 250 kuna. Sredstva se povećavaju, pa smo tako uskrsnicu prošle godine uvećali za 50 kuna. Podjela samih uskrsnica bit će u samom tjednu prije Uskrsa, od 15. do 19. travnja, no točno vrijeme ćemo javiti naknadno.” – rekao je gradonačelnik Josip Miletić, te nadodao da će osim toga Grad podijeliti i poklon pakete za obitelji i pojedince koji su lošijeg imovinskog stanja.

„Grad pomaže i osobama u nepovoljnom položaju pa će povodom ovog blagdana biti podijeljeni i paketi pomoći. Smatramo da ovakva djela trebamo raditi, ne samo za blagdane, nego kroz cijelu godinu. Izdvajam da Grad pomaže čitave godine svojim građanima putem jednokratnih pomoći i drugih socijalnih davanja.” – dodaje gradonačelnik.

VEZANI TEKSTOVI
01/04/2019

U Uredu gradonačelnika potpisan je ugovor sa Športskom zajednicom Grada Našica o dodijeljenom proračunu u vrijednosti većoj od 2 milijuna kuna. Ova sredstva su namijenjena za financiranje redovnih aktivnosti športskih udruga i klubova koje djeluju na području Grada Našica. Ugovor su potpisali predsjednik Športske zajednice Grada Našica Nikola Antolović i gradonačelnik Josip Miletić, a potpisivanju su nazočili Pročelnik Ureda Gradonačelnika Goran Blagojević, Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i pravne poslove Zdenko Dundović i Danijela Buljan.

Gradonačelnik je s ponosom izjavio kako sport u Našicama predstavlja važnu ulogu, te da upravo izdvajanjem ovog novca Grad promiče sportske aktivnosti, ali i aktivnost i djece, i mladih te svih ostalih sugrađana.

„Danas smo potpisali ugovor sa Športskom zajednicom za financiranje sportskih kolektiva na području Grada Našica. Oni su jedna velika sportska obitelj i puno je klubova koji djeluju u našem gradu. Ja im čestitam na dosadašnjem radu i i želim im puno uspjeha u nastavku. Treba spomenuti da grad izdvaja više od 2 milijuna kuna godišnje za sportske klubove, a uvjeren sam da će se i u narednim godinama ova potpora nastavili, ali i povećati. Suradnja između Športske zajednice i Grada kao i svih klubova na području grada izuzetno dobra i uvjeren sam da će tako i ostati.” – rekao je gradonačelnik Grada Našica, Josip Miletić.

Športska zajednica Grada Našica iz godine u godinu raste i to zbog sve većeg broja aktivnog stanovništva našeg grada, ali i okolice. Osim toga sport, odnosno sportski klubovi u Našicama, promiču uz uspjehe i sam grad ali i promoviraju prednosti kod aktivnog bavljenja sportom.

„Imamo ukupno 37 članica s tim da smo od ove godine bogatiji za nove dvije koje nisu u proračunu za 2019. godinu. Što se tiče klubova najviše se naravno izdvaja za Rukometni klub Nexe, a u ostalim iznosima smo gledali da balansiramo u odnosu na broj članova, tako je NK Našk tu na prvom mjestu s obzirom da ima otprilike 200 članova. Ostale članice su također dobro sufinancirane, a s obzirom na niže rangove natjecanja dobivaju i manje financijskih sredstava. Ali Gradsko vijeće i gradonačelnik su se pobrinuli da niti jedan klub ne bude bez sredstava koji im pripadaju tako da se i njima zahvaljujem ovom prilikom ,a nadam se da ćemo kako u ovoj, tako i u idućim godinama taj proračun povećavati.” – rekao je Nikola Antolović, predsjednik Športske zajednice Grada Našica.

Najviše je sredstava, 250.000,00 kuna, tako dobio Rukometni klub Nexe, a s nešto manje sredstava prati ga klub s naviše članova, NK Našk.

VEZANI TEKSTOVI
26/03/2019

Nedugo nakon potpisivanja ugovora o financiranju započeli su radovi na energetskoj obnovi zgrade Gradske uprave ukupne vrijednosti oko 6,2 milijuna kuna. Energetska obnova krenula je uz zgradu i u svim školama u Našicama, a nedavno je završena i ona na Dječjem vrtiću Zvončić.

Obnova i građevinski radovi neće ometati rad Gradske uprave, a dio inspekcija koje su radile na trećem katu izmješten je u zgradu FINA-e gdje im se građani mogu obratiti. Ova obnova ne samo da će zgradu obnoviti kako bi pripala u viši energetski razred nego će i osigurati uštedu veći od 50%.

Kako je i sam gradonačelnik Josip Miletić izjavio Našice je postalo veliko gradilište, a zgrada Gradske uprave vrijedna je investicija za grad i zaposlenike u toj zgradi u kojoj je objedinjen radi više institucija i inspekcija.

„Nastavljamo sa dosta radova u našem gradu pa su tako započeli radovi energetske obnove Gradske uprave. Radi se o velikom projektu kojem će se postići energetska učinkovitost zgrade, a ukupna vrijednost investicije je oko 6,2 milijuna kuna i uvjeren sam da će radovi do kraja godine biti završeni kako je ugovorom i planirano. Ono što je svakako važno za nadodati da će se u sklopu ovih radova obnoviti i krovište zgrade, ugraditi novi prozori, urediti sustav grijanja i hlađenja te napraviti fasada na zgradi Gradske uprave. Ovaj projekt uključuje i dio radova na zgradi Policijske uprave kako bi se postigla ukupna energetska učinkovitost zgrade.

Na ovom izuzetno velikom i vrijednom projektu ponajviše zahvaljujem Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koji je pomogao sa svojim sredstvima da se sufinancira energetska obnova zgrade te Ministarstvu regionalnog razvoja na pomoći i na sredstvima koja su predvidjeli za ovaj projekt.” – istaknuo je Josip Miletić te napomenuo da su u sklopu radova napravili i preseljenje dijela institucija koje se sada nalaze u zgradi FINA-e tako da ih građani tamo mogu naći, ali je i izvođačima radova poželio puno uspjeha u radu.

VEZANI TEKSTOVI
image_pdfimage_print