reklamavelika2015a

stol1
Danas je u Gradskoj vijećnici Grada Našica održan okrugli stol o projektu Izrada Lokalnog programa djelovanja za mlade na području Grada Našica. Okrugli stol je organizirao Savjet mladih Grada Našica i Našička razvojna agencija Nara d.o.o. u partnerstvu s udrugama Matica slovačka iz Markovca Našičkog i udrugom "Dar dobrote". Na okruglom stolu je predstavljena završna radna verzija programa i cilj je bio kroz razgovor s mladima dobiti ideje i prijedloge za kompletiranje programa. Okrugli stol je vodio predsjednik Savjeta mladih Grada Našica Ivan Keglević, a o detaljima trenutne verzije programa je govorila Ivana Domnjak iz Našičke razvojne agencije Nara.
stol2
O programu Ivan Keglević predsjednik Savjeta mladih Grada Našica je između ostalog izjavio
"Lokalni program djelovanja mladih na području Grada Našica strateški je dokument koji smo izradili uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Našica. Izrađen je nakon održanih više radionica i okruglih stolova u zadnjih godinu dana na kojima su sudjelovali mladi koji su se željeli uključiti nakon javnih poziva. Nakon godinu dana smo uspjeli izraditi dokument koji trenutno sadrži 55 stranica na kojima se nalaze ciljevi, mjere, problemi mladih u gradu i na koji način ih riješiti. Zahvalio bih našim partnerima u izradi programa udruzi „Dar dobrote” iz Našica i Matici slovačkoj Markovac Našički koji su nam pomogli pri izradi ovog projekta. Ovaj projekt je važan jer je to strateški dokument koji će donijeti Gradsko vijeće Grada Našica te na temelju njega će se udruge i Grad Našice pozivati kada se budu prijavljivali na natječaje za dobivanje sredstava za projekte. Tim projektima će rješavati probleme koji su navedeni u ovom lokalnom programu djelovanja mladih. Prvenstveni cilj lokalnog programa mladih je poboljšati život mladih u Gradu Našicama te im omogućiti razvoj i napredovanje. Za provedbu programa smo dobili 49 000 kuna od Ministarstva socijalne politike i mladih koje sufinancira 70% projekta, a 30% sredstava dobivamo od Grada Našica. Na današnjem okruglom stolu smo predstavili radni dokument koji je u proteklih godinu dana izrađen te smo htjeli da se udruge i mladi uključe u završnu fazu sa svojim idejama i prijedlozima. Ovo je završna radna verzija koja će nakon završnih promjena biti usvojena na idućoj sjednici Savjeta mladih te predložena Gradskom vijeću Grada Našica na usvajanje."
 
O izradi programa Ivana Domnjak iz Našičke razvojne agencije Nara d.o.o. je među ostalim istaknula
"Mi smo sudjelovali u izradi ovog projekta i izrazito smo zadovoljni odazivom i udrugama koje su sudjelovale u izradi ovog programa. Saznanja tijekom izrade programa su da puno udruga djeluje na području Grada Našica i kod nekih je aktivnost mladih više zastupljena, kod nekih manje. Uočili smo da postoji nedostatak prostora za djelovanje udruga. Kulturnih događanja ima u Našicama posebno ih imaju Zavičajni muzej Grada Našica i čitaonica, ali smatramo da mladi trebaju možda više sudjelovati. U domu kulture znaju biti različite projekcije i kazališne predstave, ali treba potaknuti mlade da se afirmiraju, da svoje slobodno vrijeme organiziraju drugačije i da kroz svoje hobije se više aktiviraju. U programu se pokrivaju mladi od 15 do 29 godina i predlažu mjere koje se tiču obrazovanja, zapošljavanja, samozapošljavanja, informatizacija, socijalna politika, zdravstvena zaštita mladih, aktivno sudjelovanje u društvu, kulturi, sportu, tehnička kultura, slobodno vrijeme, mobilnost, komunikacija, određena međunarodna suradnja preko određenih institucija i ustanova."
stol3

 
bricks2016

 

Povezani pojmovi:

Log in to comment
banner1

gelo1

banner22015

banner310 2581a

reklama310x258 1

Najnovije galerije

 sib c  fightsite c     logo-Jooble1 

Vidljivost

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2015 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.