reklamavelika2015a

zupanija1
Prema Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2016. - 2020. godine Osječko-baranjska županija već primjenjuje deset mjera potpora. To su potpore mladim poljoprivrednicima, potpore oštećenicima u slučaju elementarne nepogode, potpore za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima, potpore za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda, potpore za istraživačke projekte u poljoprivredi, potpore poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, potpore za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje, potpore za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda, potpora za manifestacije, potpore za uređenje ruralnog prostora i potpora i potpora za očuvanje tradicije i očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoja tržišta autohtonih proizvoda. Međutim, u tijeku je postupak usvajanja novih mjera potpora, i to potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu, potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu, potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka i potpora za dobrobit životinja. 
Prijedlog novim mjera potpora razmotren je i usvojen na današnjem (21. studenoga 2017. godine) Kolegiju župana, a za stupanje na snagu potrebno je provesti savjetovanje s javnošću te dobiti potvrdu resornog ministarstva i Skupštine Osječko-baranjske županije, što se očekuje do kraja ove godine, pa bi se nove mjere primjenjivale već na početku 2018. godine. 
Korisnici potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji posjeduju u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja, u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja, u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja. Potpora bi se odobravala za prihvatljive troškove kupovine genetskog materijala u svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, a u govedarstvu uz troškove kupovine genetskog materijala prihvatljivi su troškovi veterinara. Intenzitet potpore je do 100 % prihvatljivih troškova, a najviši iznos potpore kojeg korisnik može ostvariti u govedarskoj i svinjogojskoj proizvodnji do 10.000,00 kuna, a u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 3.000,00 kuna. 
 
Potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu odobravala bi se za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine i kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu. Predloženi intenzitet potpore za kupovinu uzgojno valjanih grla je do 30 % prihvatljivih troškova, i može iznositi u govedarskoj proizvodnji do 2.000,00 kuna po grlu, a najviše ukupno po korisniku do 20.000,00 kuna, u svinjogojskoj proizvodnji 600,00 kuna po grlu, a najviše ukupno po korisniku do 10.000,00 kuna, dok je u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji 300,00 kuna po grlu, a najviše ukupno po korisniku do 5.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva predloženi intenzitet potpore je do 40 % prihvatljivih troškova, a najviše ukupno po korisniku u govedarskoj proizvodnji 26.000,00 kuna, u svinjogojskoj proizvodnji 14.000,00 kuna i ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji 7.000,00 kuna ukupno po korisniku. 
Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka bi se odobravala poljoprivrednicima čija je 95 % proizvodnje mlijeka I. razreda prema propisima koji uređuju sastav sirovog kravljeg mlijeka, i to za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci od 40.000 do 50.000 kilograma do 2.000,00 kuna, za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci od 30.000 do 40.000 kilograma do 3.000,00 kuna te za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci od 10.000 do 30.000 kilograma do 5.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore uvećavao bi se za 20 %. 
Korisnici potpora za dobrobit životinja su poljoprivrednici u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja, u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja, u ovčarskoj proizvodnji do 200 plotkinja, a u kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja. Prihvatljivi troškovi su troškovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije farme i opreme koja je u funkciji farme, osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode, kontrola kvalitete hrane, prevencija, kontrola i liječenje mastitisa, osiguravanja kvalitetnije mikroklime i osiguravanje prostornih uvjeta za prašenje krmača. Predloženi intenzitet potpore bio bi do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore bio bi do 70 % prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna. 
 
Za sve predložene potpore zajedničko je da korisnici potpore moraju imati prebivalište na području Osječko-baranjske županije, odnosno proizvodnja se mora odvijati na području Županije. 
bricks2016

 

Povezani pojmovi:

Log in to comment
banner1

gelo1

banner22015

banner310 2581a

reklama310x258 1

Najnovije galerije

banner1

 sib c  fightsite c     logo-Jooble1 

Vidljivost

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2015 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.