banner gore3

reklama5122014

Obavijesti i najave iz grada Našica

Danas je u prostorijama Grada Našica održano potpisivanje Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta L.I.V.E. OCD Našice kojim su regulirana međusobna prava i obveze. Potpisivanju je ispred nositelja projekta Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice prisustvovala voditeljica projekta i predsjednica Emilija Malovčak, a ispred partnera Grada Našica gradonačelnik Krešimir Žagar.

 

Projektom se rješava lokalna inicijativa – poticanje unaprjeđenja djelovanja OCD-a na korist Grada Našica. Projektnim aktivnostima članovima OCD-a u će u sklopu projekta L.I.V.E. OCD Našice biti omogućeno osposobljavanje za upravljanje projektnim ciklusom. Navedeno ulaganje u ljudske potencijale organizacijama će osigurati temelje za daljnje unapređenje djelovanja samostalnim osiguravanjem sredstava iz fondova EU.

Vrijednost odobrenog projekta je 199.705,13 kn, a sredstva su u stopostotnom iznosu odobrena iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja “ Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj”. Posrednička tijela su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

 

Predsjednik Mjesnog odbora Josip Matek sazvao je za 3.veljače (utorak) u 4. Sjednicu Vijeća Mjesnog odbora grada Našica. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica soba broj 23., Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama, s početkom u 18,30 sati.

 

D N E V N I    R E D :

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Mjesnog odbora Našice održane 30. listopada 2014. godine.

2. Donacije Udrugama s područja Grada Našica.

3. Pitanja i prijedlozi.

Gradonačelnik Grada Našica  raspisao je JAVNI  NATJEČAJ za financiranje programa i projekata za rad udruga građana od interesa za Grad Našice iz sredstava Proračuna Grada Našica za 2015. godinu, čije djelatnosti, programi i aktivnosti nisu obuhvaćeni posebnim programima javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, športu i socijalnoj skrbi.

 

Natječaj je otvoren do 10. veljače 2015.godine.

 

Obrazac za prijavu

 

 

Kriteriji i uvjeti Javnog natječaja objavljeni su na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Našica www.nasice.hr

Temeljem članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli priznanja Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 7/95. i 2/97.), Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu "Zelene povelje Osječko-baranjske županije" i "Povelje lokalne samouprave Osječko-baranjske županije".

 

Na temelju članka 11. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 8/14.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini i članka 48., stavka 4., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Našica 20. siječnja 2015. godine, objavljuje javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini.

S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

  1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  2. Potpore novoosnovanim tvrtkama – potpore poduzetnicima početnicima koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo,
  3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  5. Potpore za ulaganja u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda,
  6. Potpore za promociju na sajmovima.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31. ožujka 2015. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2015. godinu.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.).

Sve potrebne dokumente možete preuzeti ovdje.

Hrvatska turistička zajednica objavila je javni poziv za sufinanciranje projekata na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja (područja svih kontinentalnih županija i naselja s područja ostalih županija koja na svojem području nemaju izlaz na more). Cilj je poziva doprinijeti izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista te doprinijeti općem razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima. 

 

Korisnici potpora mogu biti trgovačka društva, obrti, OPG-ovi/seljačka domaćinstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, jedinice lokalne (regionalne) samouprave te javne ustanove. Udio sredstava potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova provedbe projekta, odnosno, u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kn po projektu, a odobravaju se za programe u području biciklizma, aktivnog odmora, wellnessa i zdravlja, vina i gastronomije, razvoja, obnove i podizanja kvalitete smještajne ponude, izgradnje, obnove i opremanja kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta, uređenja i stavljanja u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture, podizanja kvalitete smještajnih objekata te uređenja i izgradnje dodatnih sadržaja uz smještajne objekte.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 27. veljače 2015. godine, a za više informacija zainteresirani se potencijalni korisnici mogu javiti u ured Našičke razvojne agencije u zgradi Gradske uprave, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 2. kat, soba br. 43 ili na kontakt telefon 031/618-162.

SPORT

CRNA KRONIKA

POLITIKA

ZANIMLJIVOSTI

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2012 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.