elkon20153

reklamavelika2015

Obavijesti i najave iz grada Našica

U svrhu provedbe posebnih mjera zaštite od požara u 2015. godini, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Našica održan je radni sastanak koji su vodili pročelnik područnog ureda državne uprave Cvjetko Obradović, Silvana Pirić i Zoran Grgec, a uz njih su kao domaćini bili gradonačelnik Krešimir Žagar, pročelnica Tomislava Kuricek i referentica za gospodarstvo Ines Toth te gosti Mirko Jurčević zamjenik načelnika općine Feričanci, Jasna Živković iz općine Magadenovac, Goran Đanić načelnik Podgorača, Ivan Herete načelnik općine Viljevo, Slavko Kupanovac pročelnik općine Podravska Moslavina, Dubravka Tomašić stručni suradnik općina Koška, Antun Vladika komunalni redar općine Đurđenovac, Saša Ljubljanović zapovjednik JVP Našice.

 

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (nadalje: Program aktivnosti) temeljni je dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti i zadaća svih: JLS, središnjih državnih tijela, javnih ustanova, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara. Državna uprava za zaštitu i spašavanje nadležna je za koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Osijek i Vatrogasne zajednice dužne su organizirati i održati informativno-savjetodavne sastanke s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih subjekata i zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz Programa aktivnosti.

 

Nekoliko riječi od ljudi iz Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek rekao je pročelnik područnog ureda državne uprave Cvjetko Obradović.

„Pokušali smo manje regionalizirati priču pa smo tako okupili 10-tak općina bližem području koji gravitiraju gradu Našicama i sukladno zakonskim obvezama čelnike jedinica lokalne samouprave. Razmotrili smo dosadašnju realizaciju iz prošle godine te plan aktivnosti za 2015. godinu. Ono što zasigurno možemo potvrditi, a na temelju lošeg što nam se događalo u prošloj godini, a pod tim posebno mislim na državne katastrofe na u našoj županiji, da su svi čimbenici sustava za spašavanje, i tu posebno spominjem Grad Našice, njihove operativne snage, JVP Našice, dobrovoljna vatrogasna društva, udruge, gorsku službu spašavanja svi su na vrlo visokoj razini odradili svoj posao. Posebno su se istakli na području grada Županje i područjima gdje je proglašena državna katastrofa. Ono što je lijepo za spomenuti je da je sama jedinica lokalne samouprave Grada Našica sve to dobro prepoznala i takva odlična suradnja me posebno veseli.“ – rekao je među ostalim gospodin Cvjetko Obradović.

 

Kao domaćin ovog sastanka par riječi rekao je i gradonačelnik Krešimir Žagar.

„Bili smo domaćini radnog sastanka koji je organizirala državna Uprava za zaštitu i spašavanje Područnog ureda Osijeka. Sastanak je organiziran kako za Grad Našice, ali tako i za cijeli našički kraj, a tema je bila „Posebne mjere zaštite od požara“, Znamo svi da se nalazimo u pred žetvenoj sezoni i pred turističkoj sezoni i sada je vrijeme da se poduzimaju mjere za zaštitu od požara. Sa nama su na radnom sastanku također bili i svi predstavnici lokalnih samouprava i to ne samo Našičkog kraja već i iz Donjeg Miholjca, ali i Hrvatskih šuma te raznih vatrogasnih postrojbi. Svi smo i inače uključeni u redovne mjere zaštite od požara, kao i svih onih elemenata koji ugrožavaju naše sugrađane. Na ovakvim sastancima se dogovaramo oko tih posebnih mjera, pripremimo sve aktivnosti, odluke i dokumente, kao i planove i procjene koje nam trebaju da bi smo ove mjere održali. Svi skupa se nadamo da ugroza neće biti jer znamo što znači kada se zađe u polja i kada se ista polja počnu čistiti na nedozvoljene načine. Pod tim isključivo mislim na paljenje korova koji onda kasnije lako mogu preći i u veće požare što prošlih godina nije rijedak slučaj. Isto tako i pri izradi ogrijevanog drveta, kada puno više ljudi boravi u šumama, pale se vatre i također može doći do neželjenih požarnih situacija. Svi mi od jedinica lokalne samouprave do vatrogasaca, komunalnih službi, Hrvatske šume, državne Uprave moramo na svoj način pridonijeti da se zaštiti imovina i životi i sigurnost naših sugrađana. Grad Našice redovno i kroz izvršnu vlast, kroz gradske službe i Gradsko vijeće donosi potrebne aktivnosti i dokumente te tako uvijek imamo izrađene potrebne planove zaštite od požara. Posebna pažnja je usmjerena na odlagalište otpada, mjesto gdje vrlo često može doći do zapaljenja ili samozapaljenja, a posljedice mogu biti nesagledive. Isto tako sve one aktivnosti koje provode naše vatrogasne službe, i pod tim ne mislim samo na požare, već i na obrane od poplava i tehničke intervencije na području Grada, sve je pod kontrolom Gradske Uprave i gradskih službi i svi međusobno surađujemo. Mi ćemo naravno i dalje ulagati i na sigurnosti i kroz gradski proračun, a na nama je ipak da se nadamo izvanrednih okolnosti i situacija  neće biti ili će one biti u manjem obujmu nego prošlih godina.“ – rekao je gradonačelnik Krešimir Žagar

Jučer je u Našicama u prostorijama Gradske vijećnice s početkom u 19 sati u održana 12. Sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

 

Za razliku od uobičajenih sjednica na kojima je uobičajen veliki broj točaka, na ovoj jučerašnjoj je na dnevnom redu bila samo jedna vrlo važna točka pod nazivom Prijedlog Odluke o zaduženju kod OTP banke Hrvatska d.d. Zadar za financiranje kupnje nekretnine u vlasništvu Marca Pejacsevicha, k.č.br. 1712/3 u k.o. Našice, u ZK ulošku 5111 označenu kao „Dvorac Pejačevićev trg“.

 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Josip Miletić upoznao sve prisutne gradske vijećnike o točki koja je pred njima, prišlo se glasanju te je točka u nastavku sjednice na zadovoljstvo svih jednoglasno usvojena.

 

Nakon sjednice gradonačelnik Krešimir Žagar nam je rekao par riječi o važnosti ove točke i što to znači za naš grad Našice.

„Održana je vrlo kratka sjednica Gradskog vijeća s jednom jedinom točkom, a to je odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Gradskoga vijeća, zaduženje koje će biti potrebno da bi se riješio ugovor o nagodbi za mali i veliki dvorac. Gradsko vijeće je na svojoj posljednjoj sjednici donijelo odluku o zaduženju i to je ugradilo u rebalans proračuna za 2015. godinu. Nakon toga su gradske službe obavile javni natječaj na koji se javilo sedam poslovnih banaka i izabran je najpovoljniji ponuditelj. Radi se o OTP banci koja je ponudila stvarno mali iznos ukupnoga troška kredita, koji je gotovo polovina iznosa od najvećeg ponuđenog iznosa po natječaju. S obzirom kako Vlada Republike Hrvatske, kako bi dala suglasnost Gradu za zaduženje, traži odluku Gradskog vijeća o zaduženju i kreditoru, bilo je potrebno održati sjednicu upravo s ovom točkom Gradskoga vijeća. Moram sa zadovoljstvom konstatirati kako je ova odluka donesena jednoglasno. To je samo slijed okolnosti oko velikog i malog dvorca i s takvom odlukom ćemo ići prema Vladi, tražiti njenu suglasnost koju očekujemo u roku od 30-ak dana kako bismo pristupili realizaciji kredita i okončanju samog ugovora.“ – rekao je gradonačelnik Krešimir Žagar

 

Vidimo se u subotu 25. travnja 2015. s početkom u 10 sati ispred Robne kuće u Našicama. 

Vidimo se...

Grad Našice otvara javnu raspravu u vezi  Akcijskog plana energetski održivog razvoja (eng. Sustainable Energy Action Plan, SEAP) grada Našica koji su u okviru europskog projekta Meshartility (www.meshartility.eu), proveli Grad Našice i projektni partner Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR).

           

Akcijski plan energetski održivog razvoja temeljni je dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira i daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, koji će rezultirati uštedama te smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine.

 

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenje zainteresirane javnosti o predloženom Akcijskom planu energetski održivog razvoja Grada Našica.

 

Sve prijedloge i primjedbe možete uputiti na adresu elektroničke pošte: ines.toth@nasice.hr ili adresu: Grad Našice, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Trg. Dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice.

Javna rasprava je otvorena do 14. travnja 2015. godine.

 

Dokument možete preuzeti ovdje: Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Našice

 

Kompletan sadržaj priloženog dokumenta možete pogledati u nastavku.

Dokument možete preuzeti ovdje: Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Našice

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Našice poziva Vas na predavanje PRIMJENA ZAKONA O UDRUGAMA (Financijsko poslovanje, kontrola i planiranje).

Predavanje je namijenjeno osobama koje vode financijsko-materijalno poslovanje Udruga. Predavanje će se održati 24. ožujka 2015. godine (utorak) u 18 sati u gradskoj vijećnici (Našice, Trg dr. F. Tuđmana 7). Predviđeno trajanje je oko 90 minuta.

 

Predavačica: mr. sc. Sunčica Bajić suautorica knjige ,“Poslovanje udruga".

 

Budući da je novi zakon donio brojne promjene i pooštrio kazne za propuste savjetujemo Vas da poslovanje Udruge uskladite s novim Zakonom.

Kotizacija: 50 kuna po sudioniku - uplata gotovinom na ulazu u dvoranu (prikupljenim sredstvima nagradit ćemo troje najboljih učenika ekonomske struke Srednje Škole Našice).

 

Dokument poziva u PDF-u možete skinuti ovdje.

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Našica o davanju gradskog stana u najam od 10. ožujka 2015. godine, KLASA: 370-01/15-01/01, URBROJ: 2149/01-02-15-01, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša raspisuje javni natječaj za davanje gradskih stanova u najam.

Raspisuje se natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Našica i to:

Stan u Našicama, Ivana Gundulića 7, izgrađen na k.č.br. 1468/5, k.o. Našice, z.k.ul. broj, 4791, poduložak 6, površine 36 m2, I. kat,

i

Stan u Našicama, Petra Preradovića 2, izgrađen na k.č.br. 2593/5, k.o. Našice, z.k.ul. broj 5022, poduložak 11, površine 34 m2, II. kat.

 

Tekst natječaja kao i zahtjev možete preuzeti u PDF formatu.

 

SPORT

CRNA KRONIKA

POLITIKA

ZANIMLJIVOSTI

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2012 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.