reklama9

Obavijesti i najave iz grada Našica

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a imaju sjedište poljoprivredenog gospodarstva i/ili zemljište koje koriste na području Grada Našica da podnesu svoje zahtjeve za dodjelom bespovratnih sredstava potpora Grada Našica u vidu sufinanciranja usluga analize tla.Analizirat će se ukupno 25 uzoraka tla, a maksimalan broj usluga analize po jednom korisniku iznosi 5 usluga. Rok za podnošenje zahtjeva: do iskorištenja broja analiza uzoraka.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravnom odjelu Grada Našica za gospodarstvo i poljoprivredu ili na telefon 031/618-175.
 

27. veljače 2015. g. u vijećnici Grada Našica u sklopu projekta L.I.V.E. OCD Našice održano je predavanje i radionica na temu „Uloga i važnost Europskog socijalnog fonda u razvoju lokalne zajednice“. Organizatori ovog događaja su nositelj projekta Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice i projektni partner Grad Našice.

Uvodnu i pozdravnu riječ održala je voditeljica projekta Emilija Malovčak koja je nazočne upoznala sa projektom L.I.V.E. OCD Našice i predavanjem koje za cilj ima upoznati zainteresiranu javnost i organizacije civilnog društva s mogućnostima financiranja razvoja lokalne zajednice sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Predavanje o ulozi Europskog socijalnog fonda u razvoju lokalne zajednice održao je Branislav Vorkapić, izvršni direktor Organizacije za građanske inicijative (OGI) Osijek koji je naglasio da su prošla vremena kada se rad udruga mogao temeljiti na financiranju isključivo sredstvima ostvarenih dopisima za donaciju iz gradskog proračuna.

„Na organizacijama je odgovornost i odluka da počnu projektno razmišljati i činiti korak naprijed u svome djelovanju, ali i korak naprijed za lokalnu zajednicu. Navedeno mogu učiniti prisustvovanju upravo ovakvim predavanjima i radionicama na kojima mogu dobiti kvalitetne informacije potrebne za osiguravanje prijeko potrebnih sredstava iz fondova Europske unije“ istaknula je Malovčak.

Na predavanju je predstavljen Europski socijalni fond kao glavni financijski instrument EU za investicije u ljudski kapital  koji povećava mogućnost zapošljavanja, pomaže bolje obrazovanje i položaj ranjivih skupina izloženih riziku siromaštva

Svrha projekta L.I.V.E. OCD Našice je jačanje operativnih kapaciteta OCD-a umrežavanjem, praktičnim osposobljavanjem i educiranjem o upravljanju projektnim ciklusom, administrativnom poslovanju, načinima povećanja zapošljivosti i važnosti socijalne uključenosti.

{gallery width=200 height=133}Slike_tekstovi/2015/2mjesec/28/v1{/gallery}

Danas je u Našicama u prostorijama gradonačelnika potpisan ugovor između Hrvatskih voda i Našičkog vodovoda d.o.o. o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Našice. Ugovor je od strane Hrvatskih voda već prije potpisao generalni direktor mr. sc. Ivica Plišć, dok je danas za Našički vodovod d.o.o. potpisao direktor Oto Dudjak, a u prisustvu gradonačelnika Krešimira Žagara. Radi se o sufinanciranju u iznosu od 880.000 kuna od kojih 80% (704.000 kn) osiguravaju Hrvatske vode dok 20% (176.000 kn) osigurava investitor Našički vodovod.

 „Potpisali smo ugovor u vrijednosti od 880 tisuća kuna, a radi se o aglomeracije Našica, točnije o dovršetku izgradnje kanalizacije Zoljan. Dakle, s ovim sredstvima ćemo napokon završiti radove na kanalizaciji Zoljan, a da li će to biti već i ove godine ovisiti će isključivo o vremenskim uvjetima. Osobno sam uvjeren da ćemo ove godine radove dovršiti, dok tehnički pregled možemo očekivati početkom slijedeće godine. Vrlo sam zadovoljan jer će se ovim potezom napokon stanovnici Zoljana moći priključiti na kanalizacijsku mrežu, što je bila dugogodišnja boljka do sada. Naselje Zoljan je jedino naselje koje do sada nije bilo uključeno u ovu našu mrežu, pa je sa ovim potezom i taj dio završen. Moram naglasiti da je sve učinjeno u zajedništvu sa Našičkim vodovodom, Hrvatskim vodama i Gradskom upravom pa još jednom mogu izraziti zadovoljstvo sa ovim odrađenim poslom. Prošle godine smo imali velikih problema zbog loših vremenskih uvjeta točnije obilnih padalina, pa ipak vjerujemo da će nas ove godine vrijeme poslužiti tako da ćemo planirane radove završavati u planiranom roku.“ – rekao je vrlo zadovoljan direktor Našičkog vodovoda Oto Dudjak.

 

Ovaj vrlo vrijedan ugovor potpisan je u prisustvu gradonačelnika Krešimira Žagara koji je također rekao nekoliko riječi.

„Izražavam ogromno zadovoljstvo upravo potpisanim ugovorom u sufinanciranju dovršetka izgradnje kanalizacije Zoljan te ovom prilikom još jednom zahvaljujem djelatnicima Našičkog vodovoda. To je posao koji traje godinama i ove godine ćemo ga praktički i okončati. Traje godinama zbog raznih problema, vezano za imovinsko pravne probleme, ali i samim položajem sela s obzirom na nagib pa još jednom želim izraziti zadovoljstvo što će već ove godine mještani Zoljana napokon moći odahnuti. Krenuli smo sa sufinanciranjem i Grada i komunalnog poduzeća i Ministarstva regionalnog razvoja još prije 4 godine i upravo ovakvim ugovorom je sa čak 80% sufinanciranja Hrvatskih voda ovaj projekt koje moram reći iznimno zahtjevan i kompliciran pri kraju. Ovo je jedan od projekta koji će svakako biti na zadovoljstvo i Hrvatskih voda, Grada Našica, mještana Zoljana i naravno Našičkog vodovoda."

Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice i Grad Našice pozivaju Vas na  radionicu „Uloga i važnost Europskog socijalnog fonda (ESF) u razvoju lokalne zajednice“ koja će se održati 27. veljače 2015. u vijećnici Grada Našica s početkom u 12.30h u sklopu projekta L.I.V.E. OCD Našice. Predavač i voditelj radionice je Branislav Vorkapić – Organizacija za građanske inicijative (OGI) Osijek.

 

Cilj projekta L.I.V.E. OCD Našice je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i OCD-a u sinergiji s drugim sektorima, aktivno i ravnopravno, u skladu s načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja. Projekt će doprinijeti razvoju volonterstva radi oblikovanja demokratskih promjena društva.

 

Projekt „L.I.V.E. OCD Našice“ vrijedan 199.705,13 kn provoditi će se od 29. prosinca 2014. do 28. listopada 2015. godine, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice i Grad Našice pozivaju sve zainteresirane građane, članove i predstavnike organizacija civilnog društva na  radionicu  „Uloga i važnost Europskog socijalnog fonda (ESF) u razvoju lokalne zajednice“ koja će se održati 27. veljače 2015. u vijećnici Grada Našica s početkom u 12.30h u sklopu projekta L.I.V.E. OCD Našice. Predavač i voditelj radionice je Branislav Vorkapić – Organizacija za građanske inicijative (OGI) Osijek.

 

Cilj projekta L.I.V.E. OCD Našice je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i OCD-a u sinergiji s drugim sektorima, aktivno i ravnopravno, u skladu s načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja. Projekt će doprinijeti razvoju volonterstva radi oblikovanja demokratskih promjena društva.

 

Projekt „L.I.V.E. OCD Našice“ vrijedan 199.705,13 kn provoditi će se od 29. prosinca 2014. do 28. listopada 2015. godine, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

 

U sklopu projekta L.I.V.E. OCD Našice 23. veljače 2015. g. u vijećnici Grada Našica započela je edukacija koja će se provoditi kroz 4 modula (I.   Modul: Uvod u EU fondove i UPC, II.  Modul: Razrada projektne ideje, III. Modul: Projektna prijava, IV. Modul: Provedba EU projekata).

Edukaciju pohađa 16 polaznika, predstavnika organizacija civilnog društva i jedan zaposlenik Grada Našica, a provoditi će se do svibnja 2015. g.. s ciljem jačanja operativnih kapaciteta OCD-a umrežavanjem, praktičnim osposobljavanjem i educiranjem o upravljanju projektnim ciklusom kao preduvjetom za povlačenje sredstava iz EU fondova.

 

Edukacija je praktično kreirana uz naglasak na usvajanje znanja putem konkretnih vježbi i problemskih zadataka koje polaznici rješavaju u manjim skupinama formirajući projektne prijedloge koje će za svoje organizacije prijaviti do kraja provedbe projekta L.I.V.E. OCD Našice. Za sve polaznike edukacije kroz projekt su osigurana besplatna mentoriranja iz područja pripreme projektnih prijedloga. Voditeljica edukacije i mentorica polaznika je Emilija Malovčak, predsjednica Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice i voditeljica projekta L.I.V.E. OCD Našice.

 

Nositelj projekta L.I.V.E. OCD Našice sufinanciranom u stopostotnom iznosu od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH je Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice, a Grad Našice je partner.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i OCD-a u sinergiji s drugim sektorima, aktivno i ravnopravno, u skladu s načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja. Projekt će doprinijeti razvoju volonterstva radi oblikovanja demokratskih promjena društva.

{gallery width=200 height=133}Slike_tekstovi/2015/2mjesec/26/v2{/gallery}

SPORT

CRNA KRONIKA

POLITIKA

ZANIMLJIVOSTI

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2012 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.