banner gore3

reklama5122014

Obavijesti i najave iz grada Našica

Gradonačelnik Grada Našica  raspisao je JAVNI  NATJEČAJ za financiranje programa i projekata za rad udruga građana od interesa za Grad Našice iz sredstava Proračuna Grada Našica za 2015. godinu, čije djelatnosti, programi i aktivnosti nisu obuhvaćeni posebnim programima javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, športu i socijalnoj skrbi.

 

Natječaj je otvoren do 10. veljače 2015.godine.

 

Obrazac za prijavu

 

 

Kriteriji i uvjeti Javnog natječaja objavljeni su na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Našica www.nasice.hr

Temeljem članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli priznanja Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 7/95. i 2/97.), Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu "Zelene povelje Osječko-baranjske županije" i "Povelje lokalne samouprave Osječko-baranjske županije".

 

Na temelju članka 11. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 8/14.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini i članka 48., stavka 4., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Našica 20. siječnja 2015. godine, objavljuje javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2015. godini.

S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

  1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  2. Potpore novoosnovanim tvrtkama – potpore poduzetnicima početnicima koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo,
  3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  5. Potpore za ulaganja u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda,
  6. Potpore za promociju na sajmovima.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31. ožujka 2015. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2015. godinu.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.).

Sve potrebne dokumente možete preuzeti ovdje.

Hrvatska turistička zajednica objavila je javni poziv za sufinanciranje projekata na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja (područja svih kontinentalnih županija i naselja s područja ostalih županija koja na svojem području nemaju izlaz na more). Cilj je poziva doprinijeti izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista te doprinijeti općem razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima. 

 

Korisnici potpora mogu biti trgovačka društva, obrti, OPG-ovi/seljačka domaćinstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, jedinice lokalne (regionalne) samouprave te javne ustanove. Udio sredstava potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova provedbe projekta, odnosno, u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kn po projektu, a odobravaju se za programe u području biciklizma, aktivnog odmora, wellnessa i zdravlja, vina i gastronomije, razvoja, obnove i podizanja kvalitete smještajne ponude, izgradnje, obnove i opremanja kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta, uređenja i stavljanja u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture, podizanja kvalitete smještajnih objekata te uređenja i izgradnje dodatnih sadržaja uz smještajne objekte.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 27. veljače 2015. godine, a za više informacija zainteresirani se potencijalni korisnici mogu javiti u ured Našičke razvojne agencije u zgradi Gradske uprave, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 2. kat, soba br. 43 ili na kontakt telefon 031/618-162.

U uredu gradonačelnika Grada Našica s početkom u 10 sati održano je tradicionalno godišnje primanje predstavnika vjerskih zajednica. Na sjednici su uz domaćine gradonačelnika Krešimira Žagara i njegovih suradnika, bili dekan našičkog dekanata i župnik markovačke župe Branko Šipura,  velimirovački župnik Mario Cimbal, pastor Evanđeoske crkve Zdravko Kleščik, župnik i gvardijan Našičke župe i samostana Zoran Bibić kao i ostala braća franjevci našičkog kraja.  

Nakon uvodnog pozdrava te zahvale na velikom odazivu vjerskih predstavnika gradonačelnik je još jednom podsjetio sve na ovu lijepu tradiciju koja se održava početkom godine.

Među ostalim, predstavnici vjerskih zajednica su zahvalili gradonačelniku, gradskom vijeću i gradskoj upravi na odličnoj suradnji i logistici pastoralnog djelovanja u našičkoj župi. Isto tako su zahvalili što kao franjevci mogu nesmetano djelovati te tako i ispuniti poslanje koje im je povjereno kao i na materijalnoj pomoći kroz proračun koja im se pruža. Uz to napomenuli su kako je suradnja gradske uprave i vjerskih ustanova od velikog značaja za naš kraj. Rekli su kako su njihove svakodnevne molitve njihovo oružje sa kojim žele svima koji obnašaju gradsku vlast dati što više snage i mudrosti u potezima koji su pred njima te da svi zajedno možemo živjeti dostojanstvenim životom. Svi su svjesni kako su teška vremena te da je na vjerskim predstavnicima da ljude našeg kraja vode bliže k Bogu, molitvi i pokajanju.

Nekoliko riječi o ovom tradicionalnom prijemu rekao je i gradonačelnik Žagar.

„U našem gradu početkom godine običaj je okupiti na jednom ugodnom tradicionalnom prijemu sve predstavnike vjerskih zajednica koje djeluju na području grada. Ono što doživljavamo kroz cijelu godinu je niz susreta u duhovnim, ali i društvenim zbivanjima te je pomoć koji pružamo jedni drugima i najviše što nas povezuje. Naši svećenici u duhovnom smislu pružaju našim sugrađanima nadu i utjehu i to je ono što je nekada vrlo važno u životu svakog čovjeka. Na ovakvom susretu i prijemu razgovaramo o svemu što je bilo u prijašnjem razdoblju, ali se i dogovaramo za suradnju u budućim danima koji su pred nama. U ime svojih djelatnika gradske Uprave i gradskog Vijeća želim svim predstavnicima vjerskih zajednica u našičkom kraju da našim sugrađanima u teškom zdravstvenom, socijalnom i materijalnom stanju pruže nadu, utjehu za bolje sutra i za bolju Hrvatsku u kojoj ćemo svi htjeti i moći ugodno živjeti.“

 

Jučer je u općini u prostorijama Ureda gradonačelnika održana sjednica Vijeća prevencije grada Našica.

 

Na dnevnom redu su bile točke:

  1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Našica za 2014. godinu.
  2. Izvješće o provođenju projekta „Zajedno više možemo“ u 2014. godini.
  3. Provođenje projekta „Zajedno više možemo“ u 2015. godini.
  4. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

 

Na sjednici koja je trajala oko dva sata te nakon pozdravnog govora predsjedavajućeg vijeća gradonačelnika Krešimira Žagara, načelnik Policijske postaje Našice iznio je vrlo opširan izvještaj o sigurnosti na području Grada Našica za 2014. godinu u kojem je među ostalim vidljiv pad kriminaliteta na području grada Našica. Poslije načelnika Bukvića nešto više o projektu „Zajedno više možemo“ govorio je Darko Čorković djelatnik Policijske uprave Osječko – baranjske.

Na koncu u zadnjoj točki članovi vijeća iznijeli su nekoliko prijedloga vezanih za još veću sigurnost u gradu kao i za probleme sa kojima se susreću oni najmlađi kojima bi na prvom mjestu trebala biti škola a ne razbojstva, nasilje i alkohol. Sve točke su jednoglasno usvojene, a nakon sjednice Vijeća prevencije nekoliko riječi rekao je i predsjednik vijeća gradonačelnik Krešimir Žagar.

„Ova sjednica Vijeća prevencije je bila osvrt na stanje sigurnosti života u gradu u 2014. godini i svi kao članovi vijeća možemo zahvaliti i načelniku policijske postaje Našice gospodinu Ivici Bukviću, kao i svim djelatnicima na izuzetno uspješno odrađenoj 2014. godini. To sve je rezultiralo smanjenim kaznenim i prekršajnim djelima u našem gradu, otkrivanjem počinitelja kaznenih djela kao i s puno manje prometnih nesreća, puno manje ozlijeđenih, a što je najvažnije, i s puno manje poginulih. Nažalost, uvijek ostaju posljedice i moramo težiti da ih praktički i nema. Tome ćemo i dalje stremiti, a pokazatelji koje imamo u svakom slučaju ulijevaju sigurnost da je, ne samo 2014. godina, već i godina prije nje trend takav da je sve ono loše što nam se može dogoditi upravo u padu te da moramo biti sretni zbog takve situacije u Našicama. Projektu „Zajedno više možemo“, s kojim smo ponovo i ovoga puta upoznati kao članovi vijeća, prošle smo godine dali zeleno svjetlo kako bi kod što bolje zaživio te da se financira i sredstvima grada. Isto tako u sve su se udružile i općine oko Našica tako da je projekt u 2014.  godini izuzetno uspješno odrađen zahvaljujući i djelatnicima odjela za prevenciju Policijske uprave Osječko-baranjske, ali i naših policajaca u zajednici. U projektu su sudjelovali i škole i vrtići, roditelji, poduzetnici i udruge tako da je stvarno veliki broj ljudi koji se uključio u samu realizaciju. Projekt će se nastaviti u 2015. godini i Vijeće prevencije je na neki način i dalo suglasnost meni kao gradonačelniku iz gradskog proračuna 2015. godini ponovo sredstva aplicirati upravo za troškove toga projekta tako da nastavljano s poznatim aktivnostima.  Naravno da je bilo i novih inicijativa i prijedloga na koji način bolje i sigurnije raditi u gradu što smo vrlo omno razmotrili. Isto tako upoznali smo se sa nizom aktivnosti naših udruga u gradu, pogotovo s onima koje su tek u svom početnom djelovanju ali pokazuju zavidne rezultate. Tako je posebno bila spomenuta udruga koju vode profesor Anđelko Cvijetović i profesorica Snježana Krištofik-Juranić „Otvoreno srce“. Oni su vrlo zaposleni i stvarno rade čuda od komunalnih do infrastrukturalnih projekata, ali i kroz volontiranje pomažu najugroženijima u gradu. Slična vrlo mlada skupina ljudi je i razred profesorice Đurđice Mašić  koji preventivno djeluju sprečavajući zlostavljanje i nasilje u našoj sredini, ali isto tako otkrivaju gdje i na koji način mogu pomoći onima koji su u potrebi. Gospođa Ružica Breskovac i udruga Osmijeh su također na sličnom tragu. Sve su to ljudi koji bez naknade i bez ikakve želje da ostvare nekakvu zaradu pomažu i čine dobro našim sugrađanima i našemu gradu i barem s ovog mjesta na Vijeću prevencije im se možemo zahvaliti, a to je njima i najveća nagrada. Oni sve i rade zbog osmijeha, lijepe riječi i zahvale. Ovim putem se zahvaljujem i svim članovima Vijeća prevencije te medijima koji su nas pratili i u prošloj godini. Nadam se da će i ova godina po pitanju prevencije biti uspješna i da će posljedice lošeg načina života i lošeg ponašanja u gradu biti što manje odnosno da ih neće ni biti, a onda će i naš zadatak biti ispunjen. 

{gallery width=200 height=133}Slike_tekstovi/2015/1mjesec/19/v2{/gallery}

SPORT

CRNA KRONIKA

POLITIKA

ZANIMLJIVOSTI

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2012 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.